POZOR:  V mycích zařízeních pracujících s velkým tlakem vody může voda proniknout do interiéru vozidla nebo se mohou poškodit některé součásti.
  POZOR:  Před vjezdem do automatické mycí linky odĄroubujte anténu. Vypněte ventilátor topení, aby nedocházelo ke zneČiĄĽování protipachového filtru.

NejlepĄí postup je bezkartáČové mytí v dobré mycí lince.
Pokud jste požadovali voskování, zajistěte prosím, aby byl vosk následně z čelního skla odstraněn.
Čištění světlometů
Aby nedošlo k poškození čirých plastových čoček světlometů nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla. Neotírejte světlomety nasucho a nepoužívejte na čištění čoček ostré předměty.
Čištění zadního okna
Aby nedošlo k poškození topných prvků při čištění vnitřní strany zadního skla, používejte pouze měkký hadřík nebo vlhkou jelenici. K ČiĄtění nepoužívejte rozpouĄtědla ani ostré předměty.
Ochrana laku karoserie
  POZOR:  Při leĄtění vozidla dbejte na to, aby leĄtěnka nepřiĄla do styku s plastovými díly, poněvadž mŻže být obtížné vzniklé skvrny odstranit. Neleštěte vozidlo na ostrém slunci.

Jednou nebo dvakrát do roka lak karoserie navoskujte. PomŻže to udržet lesklý povrch laku a kapky vody po něm budou snáze stékat.
Nenanášejte leštěnku na čelní sklo nebo zadní okno, protože by to mohlo mít za následek nedostatečný účinek nebo hlučný chod stěračů.