Propojujte jen baterie se stejným jmenovitým napětím (12 voltů). Používejte startovací kabely s izolovanými kleštěmi a s vyhovujícím průřezem kabelu. Neodpojujte autobaterii od elektrického systému vozidla.
Připojení startovacích kabelů
Missing Image
AVybitá baterie
BPomocná baterie
  • Postavte vozidla tak, aby se vzájemně nedotýkala.
  • Vypněte motor a všechna elektrická zařízení.
  • Propojte kladný (+) vývod vybité autobaterie A s kladným (+) vývodem pomocné baterie B.
  • Propojte záporný (-) vývod pomocné baterie B s blokem nebo upevněním motoru, který chcete nastartovat, co nejdál od baterie. Nepřipojujte kabel na záporný (–) pól vybité autobaterie.
  • Ujistěte se, že se startovací kabely nedotýkají žádných pohyblivých částí.
Nastartování motoru
  • Nastartujte motor vozidla s pomocnou baterií a nechte jej běžet při středních otáčkách.
  • Nastartujte motor vozidla s vybitou baterií.
  • Nechte běžet obě vozidla nejméně 3 minuty, potom kabely odpojte.
  POZOR:  Během odpojování kabelů nechte vypnuté světlomety. Napěťová špička by mohla zničit žárovky.

  • Odpojte kabely v opačném pořadí.