Náhradní kolo
Všechna vozidla
  POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.

Vozidla s neplnohodnotným rezervním kolem
  POZOR:  Jestliže se náhradní kolo liší od ostatních kol namontovaných na vozidle, je nutno dodržovat následující pravidla:
  POZOR:  Nepřekračujte rychlost 80 km/h (50 mph).
  POZOR:  Jeďte s náhradním kolem jen na nejkratší možnou vzdálenost.
  POZOR:  Na vozidlo nemontujte víc než jedno náhradní kolo současně.
  POZOR:  Na tomto typu kola nepoužívejte sněhové řetězy.
  POZOR:  Neprojíždějte automatickými mycími linkami.

Vozidla se systémem stability jízdy
Vozidla se systémem stability jízdy mohou vykazovat za jízdy některé neobvyklé reakce. Vypněte ESP.   Viz   Používání řízení stability
4dveřová a 5dveřová vozidla
Missing Image
Náhradní kolo je umístěno pod krytem podlahy v zavazadlovém prostoru.
 • Zvedněte zadní část krytu podlahy v zavazadlovém prostoru a vyjměte ji.
Missing Image
 • Upevňovací zařízení úplně odšroubujte proti směru hodinových ručiček.
 • Vyzvedněte náhradní kolo.
 • Vyjměte zvedák, který je umístěn pod náhradním kolem.
Vadné kolo umístěte obráceným postupem.
Kombi
Missing Image
Náhradní kolo je umístěno pod krytem podlahy v zavazadlovém prostoru.
 • Srolujte koberec v zavazadlovém prostoru, zvedněte kryt podlahy a vyjměte jej.
Missing Image
 • Upevňovací zařízení úplně odšroubujte proti směru hodinových ručiček.
 • Vyzvedněte náhradní kolo.
 • Vyjměte zvedák, který je umístěn pod náhradním kolem.
Vadné kolo umístěte obráceným postupem.
Zvedák
Missing Image
Poznámka:  Při zpětné montáži použijte pravý otvor ve zvedáku pro upevňovací zařízení zvedáku a levý otvor pro upevňovací zařízení náhradního kola.
Zvedák a klíč na kola jsou umístěny v prohlubni pro náhradní kolo. Odšroubujte upevňovací zařízení otáčením proti směru hodinových ručiček a vyjměte zvedák s klíčem na kola.
Zvedací body
Všechna vozidla
Missing Image
  POZOR:  Zvedák se smí použít jen ve zvedacích bodech uvedených níže.

Přední zvedací bod 1 je umístěn přibližně 27 cm od předního konce prahu. Pokud otevřete uživatelskou příručku, její přibližná šířka je 27 cm.
Zadní zvedací bod 2 je umístěn přibližně 10 cm od zadního konce prahu.
Vozidla s bočními lemy
Missing Image
U vozidel s bočními spojlery (prodlouženými bočními panely) se musí před umístěním zvedáku pod vozidlo nejprve odejmout kryt.
Zatáhněte za spodní hranu krytu a otočte jej nahoru, pak jej vytáhněte.
Doplňkové zvedací body
Missing Image
  POZOR:  Umístění zvedáku v jiných bodech může způsobit značné poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému a palivového potrubí.
  POZOR:  Vozidla s bočními spoilery (prodlouženými bočními panely) vyžadují speciální pryžové podložky, aby nedošlo k poškození spoilerů nebo vozidla.

Body 1 a 2 je možné používat pro zvedací vozíky, dílenské zvedáky a montážní stojany.
Demontáž kola
Všechna vozidla
Missing Image
  POZOR:  Zaparkujte vozidlo tak, abyste nepřekáželi provozu a abyste ani vy, ani ostatní účastníci silničního provozu nebyli při výměně kola ohroženi.
  POZOR:  Postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Zajistěte, aby vozidlo stálo na pevném, rovném podkladu.
  POZOR:  V případě potřeby zajistěte vozidlo vhodnými klíny.
  POZOR:  Natočte přední kola do přímého směru.
  POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Zařaďte první rychlostní stupeň nebo zpátečku.
  POZOR:  Má-li vozidlo automatickou převodovku, zvolte polohu P.
  POZOR:  Požádejte cestující, aby vystoupili z vozidla.
  POZOR:  Pokud je vozidlo vybaveno směrovými pneumatikami, ujistěte se, že šipky na bocích pneumatiky ukazují ve směru otáčení kola při pohybu vozidla směrem vpřed. Šipky na obou bocích pneumatiky zobrazují směr otáčení.
  POZOR:  Pokud je nutné namontovat náhradní kolo se šipkami směřujícícmi proti směru otáčení kola, nechte si v nejbližším možném termínu pneumatiku přezout odborníkem do správného směru.
  POZOR:  Zvedák se smí používat jen pro výměnu kola. Nepracujte pod vozidlem, které je zvednuto pouze zvedákem.

Missing Image
 • Vložte plochý konec klíče na kola mezi ráfek a kryt náboje a opatrně jím kruťte, aby se kryt uvolnil.
Vozidla s bezpečnostními maticemi kol
Missing Image
Poznámka:  Náhradní bezpečnostní matice na kola je možno obdržet po předložení certifikátu s referenčním číslem.
 • Vložte klíč na matice do bezpečnostní matice.
Všechna vozidla
  POZOR:  Zvedák musí být umístěn svisle pod zvedacím bodem.

 • Uvolněte matice kola.
 • Umístěte zvedák celou plochou patky na pevný podklad.
 • Zvedněte vozidlo, až je kolo volné.
 • Odšroubujte matice kola a kolo sejměte.
Montáž kola
Vozidla s koly z lehké slitiny
  POZOR:  Kola z lehké slitiny se nikdy nesmějí upevňovat maticemi na ocelová kola.

Poznámka:  Matice pro kola z lehké slitiny je možno na krátkou dobu použít i pro ocelové náhradní kolo (nejvýše na dva týdny).
Všechna vozidla
 • Nasaďte kolo na čepy kola. Našroubujte matice kola otáčením ve směru hodinových ručiček tak, aby kuželový konec matice mírně dosedl na kolo.
 • Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
Vozidla s bezpečnostními maticemi kol
 • Vložte klíč na matice do bezpečnostní matice.
Všechna vozidla
Missing Image
 • Plně dotáhněte matice kola v pořadí uvedeném na obrázku.
 • Pěstí pevně natlačte kryt náboje.
Co nejdříve si nechte zkontrolovat utahovací momenty matic kola a tlak v pneumatikách.
Uložení kola
 • Uložte zvedák a náhradní kolo obráceným postupem a zajistěte je.
 • Uložte bezpečně klíč na bezpečnostní matici a klíč na kola.