Identifikační číslo vozidla je umístěno v motorovém prostoru. Navíc je identifikační číslo vozidla vyraženo na plastovém štítku na levé straně přístrojové desky. Symbol na tomto štítku identifikuje systém airbagu.