POZORMIMOŘÁDNÉ NEBEZPEČÍ! Na sedadlech, před kterými je umístěn airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy!
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
  POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.

Viz   Opěrky hlavy
Poznámka:  Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.

Polohy sedačky  Váhové kategorie 
0+ 
–10 kg–13 kg9–18 kg15–25 kg22–36 kg
Přední sedadlo spolujezdce s airbagemON  UF¹  UF¹  UF¹ 
Přední sedadlo spolujezdce s airbagemOFF  U¹  U¹  U¹  U¹  U¹ 
Zadní sedadla 
Střední sedadlo v jednoduché kabině 

X Nevhodné pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.
U¹ Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Doporučujeme však přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF¹ Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy schválených pro použití v této váhové kategorii. Doporučujeme však přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
Poznámka:  Pokud dětskou sedačku umístíte na přední sedadlo spolujezdce, toto sedadlo je nutné posunout zcela dozadu. Je-li úplné dotažení pánevního popruhu obtížné, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Sedadla
Dětské sedačky s uchycením ISOFIX

Polohy sedačky  Váhové kategorie 
0+ 
Proti směru jízdy  Ve směru jízdy 
–13 kg9–18 kg
Přední sedadlo  Velikostní třída  Bez systému ISOFIX 
Typ sedadla 
Zadní krajní sedadlo se systémem ISOFIX  Velikostní třída  C, D, E*  A, B, B1, C, D1 
Typ sedadla  IL**  IL, IUF*** 
Zadní střední sedadlo  Velikostní třída  Bez systému ISOFIX 
Typ sedadla 

IL Vhodné pro určité dětské sedačky ISOFIX polouniverzální kategorie. Řiďte se seznamy doporučených vozidel poskytovanými dodavateli dětských sedaček.
IUF Vhodné pro univerzální dětské sedačky ISOFIX montované ve směru jízdy a schválené pro použití v této váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX.
1Velká písmena A až G určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Tato identifikační písmena jsou vyznačena na dětských sedačkách ISOFIX.
**V okamžiku vydání této brožury je doporučenou bezpečnostní sedačkou ISOFIX pro batolata ve skupině O+ sedačka Britax Romer Baby Safe. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
***V okamžiku vydání této brožury je doporučenou dětskou sedačkou ISOFIX ve skupině 1 sedačka Britax Romer Duo. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.