POZORMIMOŘÁDNÉ NEBEZPEČÍ! Na sedadlech, před kterými je umístěn airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy!
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
  POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.

Viz   Opěrky hlavy
Poznámka:  Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1   2   3  
–10 kg–13 kg9–18 kg15–25 kg22–36 kg
Přední sedadlo spolujezdce s airbagemON   X   X   UF¹   UF¹   UF¹  
Přední sedadlo spolujezdce s airbagemOFF   U¹   U¹   U¹   U¹   U¹  
Zadní sedadla   U   U   U   U   U  
Střední sedadlo v jednoduché kabině   X   X   X   X   X  

X Nevhodné pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.
U¹ Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Doporučujeme však přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF¹ Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy schválených pro použití v této váhové kategorii. Doporučujeme však přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
Poznámka:  Pokud dětskou sedačku umístíte na přední sedadlo spolujezdce, toto sedadlo je nutné posunout zcela dozadu.Je-li úplné dotažení pánevního popruhu obtížné, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.Viz   Sedadla
Dětské sedačky s uchycením ISOFIX

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0+   1  
Proti směru jízdy   Ve směru jízdy  
–13 kg9–18 kg
Přední sedadlo   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  
Zadní krajní sedadlo se systémem ISOFIX   Velikostní třída   C, D, E1   A, B, B1, C, D1  
Typ sedadla   IL2   IL, IUF3  
Zadní střední sedadlo   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  

IL Vhodné pro určité dětské sedačky ISOFIX polouniverzální kategorie. Řiďte se seznamy doporučených vozidel poskytovanými dodavateli dětských sedaček.
IUF Vhodné pro univerzální dětské sedačky ISOFIX montované ve směru jízdy a schválené pro použití v této váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX.
1Velká písmena A až G určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Tato identifikační písmena jsou vyznačena na dětských sedačkách ISOFIX.
2V okamžiku vydání této brožury je doporučenou bezpečnostní sedačkou ISOFIX pro batolata ve skupině O+ sedačka Britax Romer Baby Safe. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
3V okamžiku vydání této brožury je doporučenou dětskou sedačkou ISOFIX ve skupině 1 sedačka Britax Romer Duo. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.