Missing ImageMissing Image
  POZOR:  Zajistěte děti s výškou do 150 cm ve schválené dětské sedačce na zadním sedadle.
  POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k vážnému poranění nebo k usmrcení dítěte.
  POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

  POZOR:  Při montáži dětské sedačky si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
  POZOR:  Dětské autosedačky žádným způsobem neupravujte.
  POZOR:  Za jízdy nedržte dítě na klíně.
  POZOR:  Nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.
  POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte dětské sedačky zkontrolovat.

Poznámka:  Povinné používání dětských sedaček se liší podle jednotlivých zemí.
K použití ve vašem vozidle jsou testovány a schváleny pouze dětské autosedačky certifikované podle normy ECE-R129 nebo ECE-R44.03 (nebo novější). U autorizovaného prodejce naleznete velký výběr těchto autosedaček.
Dětské sedačky pro různé váhové kategorie
Používejte sedačky vhodným způsobem:
Bezpečnostní sedačka pro batolata
Missing Image
Děti vážící méně než 13 kg usaďte do bezpečnostní sedačky pro batolata (skupina 0+) upevňované proti směru jízdy na zadním sedadle.
Bezpečnostní sedačka pro děti
Missing Image
Děti vážící 13 kg až 18 kg usaďte do dětské bezpečnostní sedačky (skupina 1) na zadním sedadle.
Zvýšená sedadla
  POZOR:  Nikdy byste neměli používat zvýšené sedadlo nebo podsedák jen s bederním pásem.
  POZOR:  Zvýšené sedadlo ani podsedák nepoužívejte s bezpečnostním pásem, který je uvolněný nebo zkroucený.
  POZOR:  V oblasti ramene dítěte veďte bezpečnostní pás výhradně shora přes rameno. Pás nesmí vést pod paží dítěte ani za jeho zády. Nedovolte dítěti, aby pás do těchto poloh přemísťovalo. Pokud pás nenastavíte podle těchto pokynů, může se snížit jeho účinnost a při případné havárii zvýšit riziko zranění či usmrcení.
  POZOR:  Nikdy nepoužívejte za účelem zvýšení polohy dítěte běžné polštáře, knihy nebo ručníky. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Dbejte na to, aby dítě sedělo ve vzpřímené poloze.
  POZOR:  Při používání dětské sedačky na zadních sedadlech si ověřte, že je dětská sedačka pevně opřena o sedadlo vozidla. Nesmí se dotýkat hlavové opěrky. Pokud je to potřeba, hlavovou opěrku demontujte.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Viz   Opěrky hlavy
Poznámka:  Když se používá dětská sedačka na předním sedadle, postupujte podle těchto pokynů pro polohování sedadel.Dítě nesmí být v kontaktu s přístrojovou deskou.Umístěte sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu a provlékněte bezpečnostní pás (z kroužku sloupku B do dětské sedačky) směrem dopředu.Je-li úplné dotažení pánevního popruhu obtížné, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.
Poznámka:  Pokud dětskou sedačku umístíte na zadní sedadlo, upravte polohu předního sedadla tak, aby se nedotýkalo jiného cestujícího ani nohou dítěte.
Zvýšené sedadlo (skupina 2)
Missing Image
Děti, které váží více než 15 kg, ale měří méně než 150 cm, zajistěte pomocí zvýšeného sedadla nebo zvyšovacího sedáku.
 Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla.Zvýšená poloha sezení umožňuje vést ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramene dítěte a bederní pás pevně přes jeho boky.
Zvýšený sedák (skupina 3)
Missing Image
Kotevní body ISOFIX
  POZOR:  Při používání systému ISOFIX nepoužívejte otočná zařízení. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Poznámka:  Při zakoupení sedačky ISOFIX se ujistěte, že znáte správnou hmotnostní skupinu a velikostní třídu ISOFIX pro určená místa k sezení.
Missing Image
Vaše vozidlo je vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění schválených dětských sedaček ISOFIX.
Systém ISOFIX má dvě pevná ramena na dětské sedačce, která se upevní do kotevních bodů vnějších sedadel druhé řady mezi sedákem a opěradlem. Kotevní body pro závěsný popruh dětských sedaček vybavených závěsným popruhem se nachází za postranními sedadly druhé řady.
Horní kotevní body upevňovacích popruhů
Vozidla s dvojitou kabinou
Missing Image
Na zadním panelu jsou umístěny dva kotevní body pro dětskou sedačku, jeden pro každé zadní krajní místo k sezení.
Upevnění dětské sedačky pomocí horních upevňovacích popruhů
  POZOR:  Závěsný popruh neupevňujte k ničemu jinému než pouze ke správnému kotevnímu bodu pro závěsný popruh.
  POZOR:  Ujistěte se, že není horní upevňovací popruh volný nebo překroucený a je správně umístěný v kotevním bodě.

  1. Umístěte závěsný popruh do kotevního bodu.
Missing Image
  1. Pevně zatlačte dětskou sedačku vzad, aby zapadly spodní kotevní body ISOFIX.
  1. Utáhněte upevňovací popruh podle pokynů výrobce dětské sedačky.