Vestavěný vysílač v hlavě klíče
 Dřík klíče lze použít k nastartování a k odemčení nebo zamčení dveří řidiče zvenčí. Vestavěný vysílač v hlavě klíče funguje jako naprogramovaný klíč zapalování, který ovládá všechny zámky a spouští motor vozidla, a jako dálkové ovládání.
Missing Image
 Čepel klíče uvolníte stisknutím tlačítka. Po použití podržte tlačítko a sklopte čepel klíče zpět do původní polohy.
Missing Image
Poznámka:  Společně s klíči od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů.Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Klíč pro inteligentní přístup
Poznámka:  Pravděpodobně nebudete moci posunout volič z polohy pro parkování (P), pokud není klíč dálkového ovládání uvnitř vašeho vozidla.
Missing Image
 Dálkový ovladač ovládá zámky. Startovací tlačítko funguje pouze za předpokladu, že se klíč nachází ve vozidle.
Vyjímatelná čepel klíče
Dálkové ovládání také obsahuje vyjímatelný klíč, který můžete použít k odemknutí vozidla.
Missing Image
Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte čepel klíče ven.
Missing Image
Poznámka:  Společně s klíči od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů.Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Výměna baterie
Poznámka:  Při likvidaci baterií z dálkového ovládání se řiďte místními předpisy.
Poznámka:  Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
Poznámka:  Výměna baterie nevymaže dálkový ovladač z vozidla.Dálkový ovladač by měl fungovat normálně.
Jakmile bude baterie v dálkovém ovladači téměř vybitá, zobrazí se na informačním displeji zpráva.   Viz   Všeobecné informace
Vestavěný vysílač v hlavě klíče
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu.
Před zahájením výměny odjistěte stisknutím tlačítka čepel klíče.
Missing Image
 1. Vložte vhodný nástroj, např. šroubovák do pozice zobrazené na obrázku a jemně zatlačte na sponu.
 1. Stisknutím spony směrem dolů uvolněte kryt baterie.
Missing Image
 1. Opatrně sejměte kryt.
Missing Image
Poznámka:  Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
 1. Plochý šroubovák vložte na místo znázorněné na obrázku.
Missing Image
 1. Demontujte baterii.
 1. Vložte novou baterii kladným pólem směrem nahoru.
 1. Nasaďte zpět kryt baterie.
Klíč pro inteligentní přístup
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu.
Missing Image
 1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Missing Image
 1. Páčením tenkou mincí pod výstupkem skrytým za hlavou čepele klíče sejměte kryt baterie.
Missing Image
 1. Zasuňte vhodný nástroj, např. šroubovák do pozice zobrazené na obrázku a opatrně baterii vyjměte.
 1. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem nahoru.
 1. Nasaďte kryt baterie zpět na dálkové ovládání a nasaďte klíč.
Vyhledávání vozidla
Missing Image   Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund. Zazní houkačka a zablikají směrová světla.