Missing Image
Pasivní klíč umístěte do zobrazené polohy tak, aby se tlačítka nacházela nahoře. Ujistěte se, že jste přívěsek ke klíči vložili do středu držáku na nápoje.
Horní nebo dolní konec klíče musí směřovat k přední nebo zadní části vozidla.
S klíčem v této poloze sešlápněte pedál brzdy nebo spojky a poté stisknutím spouštěcího tlačítka zapněte vozidlo.