Vypněte zapalování a přitáhněte páčku směrových světel směrem k sobě, aby se zapnuly světlomety. Zazní krátký tón. Světlomety automaticky zhasnou po třech minutách, případně po 30 sekundách po zavření posledních dveří.
Pokud uzavřete všechny dveře, ale během následujících 30 sekund některé z nich otevřete, časovač se opět spustí na tři minuty.
Když znovu zapnete zapalování nebo přitáhnete páčku směrových světel směrem k sobě, zpožděné zhasínání světlometů vypnete.