Poznámka:  Osvětlení nákladového prostoru se po určité době vypne.
Osvětlení nákladového prostoru se nachází nad nákladovým prostorem.
Osvětlení nákladového prostoru můžete zapínat pouze tehdy, jestliže:
  • Aktivujete parkovací brzdu u vozidla s manuální převodovkou.
  • Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, vozidlo je v poloze parkování (P).
  • Jsou otevřeny dveře řidiče nebo spolujezdce.
  • Zapalování vozidla je vypnuto.
Missing Image
Osvětlení nákladového prostoru zapnete stisknutím tlačítka na přístrojové desce. Osvětlení nákladového prostoru nelze vypnout opětovným stisknutím tlačítka.