Upravte úroveň světelného kužele světlometů dle nákladu ve vozidle.
Pokud vozidlo není naloženo, nastavte nastavovací mechanizmus světlometu na nulu. Pokud je vozidlo částečně nebo plně naloženo, nastavte kužele světlometů, aby osvětlovaly povrch vozovky na vzdálenost mezi 50–100 m.
Nastavení úrovně světelných kuželů světlometu:
Missing Image
  1. Stisknutím uvolněte ovládací prvek.
  1. Otočte ovládací prvek do požadované polohy.
  1. Stisknutím zavřete ovládací prvek.