POZOR   POZOR:  Nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Poznámka:   Jestliže se spínače použijí často během krátké doby, systém může být na určitou dobu vyřazen z provozu, aby se zabránilo poškození způsobenému přehřátím.
Poznámka:   Stisknete-li ve stejný okamžik jak spínač v příslušných dveřích, tak i spínač dotyčného okna ve dveřích řidiče, pohyb okna se zastaví.
Poznámka:   Pokud otevíráte pouze jedno okno, můžete slyšet pulzující hluk.Abyste tento hluk snížili, mírně spusťte protilehlé okno.
Spínače na dveřích na straně řidiče (vozidla s dvojitou kabinou)
Missing Image
AStisknutím spínače okno otevřete.
BNadzvednutím spínače okno zavřete.
Spínače na dveřích na straně řidiče (vozidla s jednoduchou kabinou)
Missing Image
AStisknutím spínače okno otevřete.
BNadzvednutím spínače okno zavřete.
Spínače na předních a zadních dveřích na straně spolujezdce
Missing Image
AStisknutím spínače okno otevřete.
BNadzvednutím spínače okno zavřete.
Automatické otevření a zavření okna na straně řidiče
Stiskněte nebo zvedněte spínač do druhé polohy a uvolněte jej.
Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Automatické otevření a zavření ostatních oken
Stiskněte nebo zvedněte spínač do druhé polohy a uvolněte jej.
Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Bezpečnostní spínač zadních oken
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno centrálním otevíráním a zavíráním, lze i po stisknutí bezpečnostního spínače nadále manipulovat se zadními okny a oknem u spolujezdce pomocí ovladačů ve dveřích řidiče.
Poznámka:   Ve vozidlech bez centrálního otevírání a zavírání nemůžete ovládat zadní okna ze strany řidiče, pokud stisknete bezpečnostní spínač.V určitých vozidlech nemůžete ovládat ani přední okno na straně spolujezdce.
Missing Image
Stisknutím ovladače odblokujete nebo zablokujete ovládání zadních oken.
Resetování paměti elektricky ovládaných oken – pouze vozidla se zavíráním a otevíráním jedním dotykem
Poznámka:   Funkce ochrany proti přivření zůstane deaktivována, dokud neresetujete paměť.
V případě, že je akumulátor vybitý nebo odpojený z vozidla, je nutné resetovat paměť okna na straně řidiče.
 1. Otevřete okno a poté jej zkuste zavřít pomocí funkce ovládání jedním dotykem.
 1. Zvedněte a držte spínač ve druhé poloze, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Zvedněte a podržte spínač zvednutý déle než dvě sekundy a poté jej uvolněte.
 1. Otevřete okno přepnutím spínače do první polohy a poté je zkuste automaticky zavřít přepnutím spínače do druhé polohy.
 1. Pokud stisknete nebo zvednete spínač do druhé polohy a okno se automaticky neotevře nebo nezavře, opakujte postup.
Bezpečnostní režim
Poznámka:   Funkce ochrany proti přivření není během provádění tohoto postupu aktivní.
Zjistí-li systém poruchu, přejde do bezpečnostního režimu. Okno se krátkou chvíli pohybuje a poté se znovu zastaví. Pokud okna ustanou v pohybu, zavřete je opětovným stisknutím spínače.
Obraťte se na autorizovaného prodejce.
Ochrana proti přivření
Pokud okno narazí při zavírání na nějakou překážku, automaticky se zastaví a částečně se vrátí opačným směrem.
Potlačení funkce ochrany proti přivření
POZOR   POZOR:  Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno při kontaktu s překážkou neobrátí směr svého chodu. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Abyste potlačili tuto bezpečnostní funkci, například v zimě, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Zavřete okno dvakrát až do bodu odporu a nechejte ho vrátit se zpět.
 1. Zavřete okno do bodu odporu potřetí. Funkce ochrany proti přivření je nyní deaktivovaná a okno lze zavřít ručně. Okno překoná bod odporu a bude je možné zcela zavřít.
Pokud nelze okno zavřít ani po třetím pokusu, co nejdříve kontaktujte autorizovaného prodejce.
Opětovná aktivace funkce ochrany proti přivření
Poznámka:   Funkce ochrany proti přivření zůstane deaktivována, dokud neresetujete paměť.
Pokud odpojíte akumulátor, je nutné resetovat paměť ochrany proti přivření zvlášť pro každé okno.
 1. Zvedněte a podržte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte spínač.
 1. Znovu nadzvedněte spínač na jednu sekundu.
 1. Stiskněte a podržte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte spínač.
 1. Zvedněte a podržte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Otevřete okno a poté je zkuste automaticky zavřít.
 1. Pokud se okno nezavřelo automaticky, postup opakujte.