Elektricky nastavitelná vnější zrcátka
  POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Missing Image
ALevá strana
BVypnuto
CPravá strana
Missing Image
Požadovanou polohu zrcátka nastavte stisknutím tlačítek se šipkami.
Sklopení vnějších zpětných zrcátek
Zatlačte zrcátko ke sklu okna dveří.
Při vyklopení zrcátka se ujistěte, že je zajištěno v původní poloze.
Elektricky sklápěná zrcátka
Elektricky sklopná zrcátka můžete používat při zapnutém i vypnutém zapalování.
Poznámka:  Po vypnutí zapalování už se zrcátky nebude možné manipulovat.
Missing Image
Stisknutím tlačítka sklopíte zrcátka.
Uvolněte tlačítko pro zastavení a změnu směru pohybu nebo pro odklopení zrcátek.
Pokud jste elektricky sklápěná zrcátka sklopili ručně, budete je možná muset před opětovným elektrickým sklopením resetovat. Chcete-li resetovat elektricky sklápěná zrcátka, proveďte jejich sklopení a vyklopení stisknutím tlačítka sklápění.
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Díky vyhřívaní zbavíte vnější zpětná zrcátka tenké vrstvy ledu, orosení či zamlžení.
Zrcátka se směrovými světly
Po zapnutí směrového světla začne blikat vnější okraj příslušného zrcátka.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení na dolní straně zrcátek svítí, jakmile použijete vysílač k odemknutí dveří nebo když dveře otevřete.