Poznámka:  V závislosti na výbavě vozidla a typu přístrojového panelu se nemusí zobrazovat nebo být dostupné všechny zvukové výstrahy a kontrolky.
Klíček v zapalování
Zazní po otevření dveří řidiče, pokud je klíč v danou chvíli v zapalování.
Výstraha bezklíčového systému
Pokud po zavření všech dveří opustíte vozidlo a odnesete si s sebou klíč s inteligentním přístupem, ačkoliv zapalování zůstalo v poloze RUN, zazní dvakrát houkačka.
Zapnuté světlomety
Zazní, pokud jste nechali zapnuté světlomety nebo parkovací svítilny a při vypnutém vozidle otevřete dveře řidiče.
Parkovací brzda zatažena
 Ozve se, když je zatažena parkovací brzda a vozidlo se pohybuje.Pokud výstraha zní i po uvolnění parkovací brzdy, nechejte systém okamžitě zkontrolovat.
Otevřené dveře
Ozve se, když jsou otevřené dveře řidiče, nebo když jsou otevřené kterékoliv dveře v momentě, kdy se vozidlo pohybuje rychleji než 5 km/h.
Připomenutí bezpečnostního pásu
Ozve se, když se vozidlo pohybuje a u obsazeného sedadla není zapnutý bezpečnostní pás.
Varování opuštění jízdního pruhu
Aktivuje se, když systém zjistí, že se vozidlo pravděpodobně bezděčně přibližuje ke značení jízdních pruhů. Upozorní řidiče a pomůže mu zachovat jízdní pruh pomocí systému řízení a displeje na přístrojovém panelu.
Přední a zadní parkovací asistent
Zvukově upozorňuje na objekty, k nimž se vozidlo přibližuje svou přední nebo zadní stranou, když jede dopředu nebo couvá.