Přístrojové panely M0 a M1
Missing Image
AOtáčkoměr
BMultifunkční displej
CRychloměr
DPalivoměr
EUkazatel teploty chladicí kapaliny motoru
Přístrojový panel M2
Missing Image
AMultifunkční displej
BRychloměr
CUkazatel teploty chladicí kapaliny motoru a/nebo palivoměr
Poznámka:   Při konstrukci a výrobě přístrojů společnost Ford splňuje správní předpisy, které stanoví, že rychloměr nesmí indikovat nižší rychlost, než je skutečná rychlost vozidla. Za normálního provozu mohou zákazníci prostřednictvím jiných přístrojů (např. jednotky GPS) zjistit, že udávaná rychlost je mírně vyšší než skutečná rychlost vozidla. Jedná se o běžný jev, který neznamená závadu přístroje.
Informační displej
Počitadlo ujetých kilometrů
Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla.
Teplota venkovního vzduchu
Ukazuje teplotu venkovního vzduchu.
Kompas
Zobrazuje směr, kterým vozidlo jede.
Palubní počítač
Nastavení a vlastní úpravy vozidla
Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru
  POZOR:  Když jsou motor nebo chladicí soustava zahřáté, víčko nádržky chladicí kapaliny nesnímejte. Počkejte 10 minut, než chladicí soustava vychladne. Zakryjte víčko nádržky chladicí kapaliny pomocí silné tkaniny, abyste zabránili možnosti opaření, a poté víčko pomalu sejměte. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

 Při normálních pracovních teplotách ručička ukazatele zůstává ve středové oblasti. Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá.Zastavte motor, vypněte zapalování a po vychladnutí motoru zjistěte příčinu.
Poznámka:   Dokud nezjistíte a neodstraníte příčinu přehřívání, motor znovu nestartujte.
Palivoměr
Poznámka:   Když vozidlo jede nebo se nachází ve svahu, může se hodnota zobrazená na palivoměru od skutečnosti mírně lišit.
Palivoměr ukazuje přibližné zbývající množství paliva v nádrži.
Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.
Upozornění na nízkou hladinu paliva
Jakmile zbývající vzdálenost dosáhne hodnoty 80 km, zazní výstražný tón a na displeji se objeví zpráva.
Poznámka:   Upozornění na nízkou hladinu paliva můžete obdržet při různých polohách ukazatele palivoměru, a to v závislosti na aktuální míře spotřeby paliva. Tato odchylka je normální.