Dojezdová vzdálenost
 Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede na zbývající palivo v nádrži. Změna způsobu jízdy může způsobit změnu této hodnoty.
Okamžitá spotřeba paliva
Udává aktuální průměrnou spotřebu paliva.
Průměrná spotřeba paliva
Indikuje průměrnou spotřebu paliva od posledního vynulování funkce.
Denní počitadlo
Zaznamenává vzdálenost ujetou při jednotlivých cestách.
Digitální rychloměr
Aktuální rychlost vozidla se zobrazí jako číslo na digitálním displeji.
Průměrná rychlost
Udává průměrnou rychlost od posledního vynulování funkce.
Teplota venkovního vzduchu
Ukazuje teplotu venkovního vzduchu.
Počitadlo kilometrů
Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla.
Resetování palubního počítače
Postup resetování konkrétní zobrazené hodnoty:
  1. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu Palubní počítač a stiskněte šipku vpravo.
  2. Označte funkci, kterou chcete resetovat.
  3. Podržte stisknuté tlačítko OK.