POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme za jízdy nepoužívat žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu je možné ovládat různé systémy vozidla.
Informační displej
Přístrojový panel M0
Missing Image
Nabídka
Nabídku zobrazíte pomocí ovládání informačního displeje.
Poznámka:   Může také popisovat volitelné položky, které nejsou v zakoupeném vozidle namontovány.

Cesta 1 a 2  
Tachometr
Dojezd
Denní počitadlo
Doba jízdy
Prům. spotř.

Poznámka:   Stisknutím a podržením tlačítka OK na stávající obrazovce vynulujete příslušné údaje o ujeté vzdálenosti, času a spotřebě paliva.

Spotřeba
Dist to empty
Okamžitá spotř.
Average fuel
Fuel history
Average speed
Auto StartStop

Poznámka:   Průměrnou spotřebu paliva můžete vynulovat podržením tlačítka OK na volantu.

Driver assist
Zařazený rychlostní stupeň  
AdBlue® stat.
Dojezd AdBlue  
Filtr pevných částic  
Protiprokluz
Rozj. do svah
Zadní park. asist.
Přívěs se kymácí
Monitor pneu
Tlak pneu


Nastavení
Vozidlo
Alarm
Plná ochrana
Redukovaná
Dotázat se
Auto.vyp.mot
Signální tóny
Informace
Světla
Auto dálkové
Zpožď. zhas.
 
Zámky
Autom zamk.
Autom odemk.
Nezamčeno
Zablok.spín.
Odemykání  
 
Bezp. pásy
Tichý mód
Okna
Otevř. všech.
Zavř. všech.
 
Stěrače
Komf. stírání
Detek. deště
Zadní stěrač
Displej
Jedn. měření
Miles/Gallon
l/100km
km/l
Jedn. teploty
Fahrenheita (°F)
Celsia (°C)
Tlak pneu
psi
kPa
bar
Jazyk
Zvolte příslušné nastavení  
MyKey
MyKey
Zobrazuje stav vzdálenosti klíčů MyKeys, Admin Keys a MyKey.  
Vytvořit
-  
Nouzový asistent  
Nerušit  
Protiprokluz
Volitelné
Vždy zapnuto
 
Max. rychlost
Rychlost lze zvolit v závislosti na oblasti  
Vypnuto
Varov. rychl.
Rychlost lze zvolit v závislosti na oblasti  
Vypnuto
Omez. hlasit.
Nastavit  
Vymazat vše
Vymazat  

Informační displej
Přístrojový panel M1
Missing Image
Nabídka
Nabídku zobrazíte pomocí ovládání informačního displeje.
Poznámka:   Může také popisovat volitelné položky, které nejsou v zakoupeném vozidle namontovány.

Cesta 1 a 2  
Tachometr
Dojezd
Denní počitadlo
Doba jízdy
Prům. spotř.
Všechny hodnoty

Poznámka:   Stisknutím a podržením tlačítka OK na stávající obrazovce vynulujete příslušné údaje o ujeté vzdálenosti, času a spotřebě paliva.

Spotřeba
Dist to empty
Okamžitá spotř.
Average fuel
Fuel history
Average speed
Všechny hodnoty
Auto StartStop

Poznámka:   Průměrnou spotřebu paliva můžete vynulovat podržením tlačítka OK na volantu.

Informace o vozidle  
Terén  
Měřič distribuce hnací síly  


Driver assist
Stav aditiva AdBlue  
Dojezd AdBlue  
Slepé místo  
Upozornění na vozidla blížící se z boku  
Tempomat   Adaptivní  
Normální  
Filtr pevných částic  
Upozornění pro řidiče   Upozornění pro řidiče  
Displej  
Asistent rozjezdu do kopce  
Systém udržování v jízdním pruhu   Mód  
Intenzita  
Citlivost upozornění  
Předcházení kolizím   Citlivost upozornění  
Signalizace vzdálenosti  
Aktivní brzdění  
Zapnuto/vypnuto  
Zadní park. asist.
Omezovač rychlosti   Nastavení  
Dopravní značky  
Displej
Always shown
Výstr. rychlosti
Sledování pneumatik   Obnovit výchozí  
Tlak pneu   Tlak v pneumatikách  
Náklon přívěsu  


Nastavení
Vozidlo
Alarm
Plná ochrana
Redukovaná
Dotázat se
Auto. vyp. mot.
Signální tóny
Park. Místo
Informace
Výpočet DTE   Normální  
Tažení  
 
Světla
Automatická dálková světla  
Zpožď. zhasn.
Zámky
Autom zamk.
Autom odemk.
Nezamčeno
Switches inhibit
Unlocking
  Údržba   Nastavení počátečního data  
Podržením tlačítka OK potvrďte servis  
 
Elektr.zrcát.
Auto. sklopit
Bezp. pásy
Silent mode
Okna
Otevř. všech.
Global close
 
Stěrače
Courtesy wipe
Detek. deště
Reverse wiper
MyKey
MyKey
Zobrazuje stav vzdálenosti klíčů MyKeys, Admin Keys a MyKey.  
Vytvořit klíč MyKey   Podržením tlačítka OK vytvoříte klíč MyKey  
Nouzový asistent  
Nerušit  
 
Protiprokluz
Volitelné
Vždy zapnuto
 
Max. rychlost
Rychlost lze zvolit v závislosti na oblasti  
Vypnuto
 
Varov. rychl.
Rychlost lze zvolit v závislosti na oblasti  
Vypnuto
Omez. hlasit.
Nastavit  
Vymazat vše
Podržením tlačítka OK vymažte všechny klíče MyKey.  
Displej
Jedn. měření
Miles/Gallon
l/100km
km/l
Jedn. teploty
Fahrenheita (°F)
Celsia (°C)
Tlak pneu
psi
kPa
bar
Jazyk
Zvolte příslušné nastavení  

Informační displej
Poznámka:   Zobrazeno vozidlo s řízením na pravé straně, obdobně i u řízení na levé straně
Přístrojový panel M2
Missing Image
Nabídka
Nabídku zobrazíte pomocí ovládání informačního displeje.
Poznámka:   Může také popisovat volitelné položky, které nejsou v zakoupeném vozidle namontovány.
Poznámka:   Stisknutím a podržením tlačítka OK na stávající obrazovce vynulujete příslušné údaje o ujeté vzdálenosti, času a spotřebě paliva.
Poznámka:   Průměrnou spotřebu paliva můžete vynulovat podržením tlačítka OK na volantu.

Mód displeje
Dojezd
Otáčkoměr  
Tachometr + ukazatel teploty  
Off Road
Digitální tachometr
Tlak pneu
Průměrná rychlost

Poznámka:   Údaje o jízdě můžete vynulovat stisknutím a podržením tlačítka OK na ovládacích prvcích na volantu.

Palubní počítač
Všechny hodnoty

Všechny hodnoty – zobrazuje všechny údaje (dojezdovou vzdálenost, ujetou vzdálenost a průměrnou spotřebu paliva).
Poznámka:   Údaje o jízdě můžete vynulovat stisknutím a podržením tlačítka OK na ovládacích prvcích na volantu.

Spotřeba
Akt. spotřeba
Historie spotřeby
Auto StartStop

  • Aktuální spotřeba paliva – grafické znázornění aktuální spotřeby paliva.
  • Historie spotřeby – zobrazí sloupcový graf historie spotřeby paliva.
Poznámka:   Průměrnou spotřebu paliva můžete vynulovat podržením tlačítka OK na volantu.

Asistent řidiče
Stav AdBlue®
Dojezd XXXX km  
BLIS
Signální tóny
Parkovací místo
Informační tóny
Cross traffic alert
Tempomat
Zvolte příslušné nastavení.  
Driver alert
Driver alert
Displej
Stav filtru výfukových plynů   Podržením tlačítka OK vyčistěte  
Rozj. do svahu
Udržování pruhu
Režim
Zvolte příslušné nastavení.  
Intenzita
Zvolte příslušné nastavení.  
Citlivost výstrahy
Zvolte příslušné nastavení.  
Pre-collision
Zapnuto  
Alert sensitivity
Zvolte příslušné nastavení.  
Ukazatel vzdálen.
Aktivní brzdění
Zadní park. asist.
Monitor pneu
Podrž. OK = inicial.
Přívěs se kymácí
Speed limiter
Dopravní značky
Displej
Výstr. rychlosti


Nastavení
Vozidlo
Poplašné zařízení
Nastavení
Plná ochrana
Redukovaná
Dotázat se
Auto. vyp. mot.
Park. uzávěrka
 
Světla
Autom.dálkové
Zpožd. zhasnutí
Zvolte příslušné nastavení.  
Zámky
Autom zamk.
Autom odemk.
 
Nespr. zamčení
Odemčení
Zvolte příslušné nastavení.  
Zablok. spínače
  Údržba   Nastavení počátečního data   Zvolte příslušné nastavení.  
Potvrzení servisu  
Bezp. Pásy
Tichý mód
Okna
Otevřít všechna
Zavřít všechna
 
Stěrače
Komfort stírání
Detekce deště
Zadní stěrač
MyKey
MyKey
MyKey
Vytvořit MyKey
Hold OK to
Nouzová asistence
Zvolte příslušné nastavení.  
Nerušit
Regulace prokluzu
 
Max. rychlost
Rychlost lze zvolit v závislosti na oblasti  
Vypnuto
 
Varování rychlosti
Rychlost lze zvolit v závislosti na oblasti  
Vypnuto
Omez. hlasitosti
 
Vymazat MyKeys
Podržením tlačítka OK vymažte všechny klíče MyKey.  
Displej
Jednotka měření
Zvolte příslušné nastavení.  
Jednotka teploty
Displeje ukazatelů
Tlak pneumatiky
Jazyk