Poznámka:  V závislosti na výbavě vozidla a typu přístrojového panelu se nemusí zobrazovat nebo být dostupné všechny zprávy.
Poznámka:  Informační displej může určité zprávy zkracovat.
Missing Image
Stisknutím tlačítka OK přijmete nebo odstraníte některé zprávy informačního displeje. Po krátké době systém ostatní zprávy vymaže.
Před možností vstupu do nabídek je nutné potvrdit některé zprávy.
Aktivní parkování

Zpráva   Činnost  
Active Park porucha
Zobrazí se v případě, že systém vyžaduje servis. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Adaptivní tempomat

Zpráva   Činnost  
Adaptivní tempomat Porucha
Závada radaru brání aktivaci adaptivního tempomatu.   Viz   Používání adaptivního tempomatu .   
Adaptivní tempomat Není dostupný
V takovém případě nelze zaručit správnou funkci adaptivního tempomatu.   Viz   Používání adaptivního tempomatu .   
Adaptivní tempomat Není dosupný Snímač blokován Viz návod
Radarový snímač byl zablokován ledem, blátem, vodou nebo jiným vlivem nepříznivého počasí. Většinou postačí snímač očistit.   Viz   Používání adaptivního tempomatu .   
Tempomat aktivní Automatické brzdění vypnuté
Systém zakázal automatické brzdění.  
Přední snímač není vyrovnaný
Závada radaru brání aktivaci adaptivního tempomatu.  
Adaptivní tempomat Řidič převezme řízení
Adaptivní tempomat přenechal ovládání vozidla řidiči.  
Adaptivní tempomat Příliš nízká rychlost k aktivaci
Adaptivní tempomat nelze aktivovat z důvodu příliš nízké rychlosti vozidla.  
Adaptivní tempomat Zařaďte nižší převodový stupeň
Adaptivní tempomat automaticky reguluje odstup a řidič by měl podřadit.  

Hladina aditiva AdBlue ®

Zpráva   Činnost  
Nízká hladina AdBlue® Dojezd : XXXX km Doplňte brzy
Udává přibližnou vzdálenost, kterou lze ujet s aktuální zásobou kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue®). Co nejdříve doplňte kapalné aditivum pro vznětové motory (AdBlue®).   Viz   Systém selektivní katalytické redukce.   
Nízká hladina AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX km
Udává přibližnou vzdálenost, po jejímž ujetí nebude možné spustit motor z důvodu nízké zásoby kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue®). Co nejdříve doplňte kapalné aditivum pro vznětové motory (AdBlue®).   Viz   Systém selektivní katalytické redukce.   
Hladina AdBlue® prázdná. Doplňte pro nastart. Motoru
Nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory (AdBlue®) je prázdná, a proto nelze spustit motor. Doplňte nádrž na aditivum (AdBlue ®), aby se motor znovu spustil.   Viz   Systém selektivní katalytické redukce.   

Závada systému dávkování aditiva AdBlue®

Zpráva   Činnost  
Systém AdBlue® porucha Servis je nutný
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.  
Systém AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX km
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.  
Systém AdBlue® Servis je nutný pro nastartování motoru
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.  

Airbag

Zpráva   Činnost  
Snímač cestujících zablokován Odstraňte předměty u sedadla spolujezdce
Zobrazí se, když systém rozpoznal závadu vinou zablokovaného snímače.  

Alarm

Zpráva   Činnost  
Alarm vozidla Pro vypnutí alarmu nastartujte
Na základě neoprávněného vstupu do vozidla se aktivoval alarm.   Viz   Alarm.   

Systém auto-start-stop

Zpráva   Činnost  
Auto StartStop Manuální restart je nutný
Systém nefunguje. Motor musíte znovu spustit ručně.  
Auto StartStop Sešlápněte spojku pro nastartování
Zobrazí se, kdy je potřeba sešlápnout spojku pro opětovné spuštění motoru.  
Auto StartStop Sešlápněte pedál pro nastartování
Motor je třeba znovu spustit. Sešlápněte pedál spojky.  
Auto StartStop Vyberte neutrál pro nastartování
Aby mohl systém znovu nastartovat motor, vyberte neutrální polohu.  
Připraven k jízdě
Zobrazí se, když je vozidlo v režimu Auto-Start-Stop a jsou otevřené dveře. Pokud systém vypnul motor, před opuštěním vozidla vypněte zapalování.  
Auto StartStop Porucha Servis je nutný
Systém nefunguje správně. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.   Viz   Auto-Start-Stop.   
Auto StartStop Sešlápněte brzdu silněji k aktivaci
Motor musíte znovu spustit. Intenzivnějším sešlápnutím brzdového pedálu spusťte motor.  
Auto StartStop Není k dispozici
Zobrazí se, pokud nejsou splněny podmínky pro správné fungování systému Auto-Start-Stop.   Viz   Auto-Start-Stop.   
Auto StartStop Zařaďte P, pak znovu nastartujte motor
Aby mohl systém znovu nastartovat motor, zvolte parkovací polohu.  
Auto StartStop Sešlápněte brzdu pro nastartování
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte brzdový pedál.  
Auto StartStop Deaktivován spínačem
Zobrazuje stav systému.  
Auto StartStop Aktivován spínačem
Zobrazuje stav systému.  

Akumulátor a systém dobíjení

Zpráva   Činnost  
Zkontrolujte systém dobíjení akumulátoru
Zobrazí se, když je nutný servis systému dobíjení. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Slabý akumulátor Funkce dočasně vypnuty
Zobrazí se, když systém správy akumulátoru zjistí, že došlo k nadměrnému vybití akumulátoru. Z důvodu ochrany akumulátoru se deaktivují různé funkce vozidla. Co nejdříve vypněte co nejvíce elektrických spotřebičů, aby nebyla napěťová soustava tak zatěžována. Jakmile se stav nabití akumulátoru vrátí na potřebnou úroveň, zakázané funkce se znovu zapnou.  
Vypněte napájení pro úsporu akumulátoru
Zobrazí se, když systém správy akumulátoru zjistí, že došlo k vybití akumulátoru. Z důvodu ochrany akumulátoru co nejdříve vypněte zapalování. Jakmile vozidlo nastartujete a akumulátor se dobije, zpráva zmizí. Vypnutím postradatelného elektrického zatížení urychlíte dobíjení akumulátoru.  

Filtr pevných částic

Zpráva   Činnost  
Filtr výfukových plynů přeplněný Jízdou vyčistit
Zobrazí se, když je filtr vznětových částic přetížený a systém potřebuje provést regeneraci za jízdy.   Viz   Filtr vznětových částic.   
Filtr výfukových plynů Probíhá čištění
Zobrazí se, když systém čistí filtr vznětových částic.  
Filtr výfukových plynů Jízda hotova
Zobrazí se, když systém dokončí čištění filtru vznětových částic.  
Snížený výkon motoru
Zobrazí se, když systém sníží výkon motoru z důvodu přetíženého filtru vznětových částic.  

Dveře a zámky

Zpráva   Činnost  
Dveře otevřené
Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny a vozidlo je v pohybu.  
Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny.  
Kapota otevřená
Kapota není dovřena.  
Spíná zakázaný bezpečnostní mód
Systém zakázal dveřní spínače.  
Dětský zámek Porucha Servis je nutný
Objevila se porucha systému dětských pojistek. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Upozornění pro řidiče

Zpráva   Činnost  
Únava řidiče Varování Odpočinek nyní
Zastavte vozidlo a odpočiňte si, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.  
Únava řidiče Varování Odpočiňte si
Co nejdříve si odpočiňte.  

Motor

Zpráva   Činnost  
Brzda sešlápnuta Výkon snížen
Zobrazí se, když je plynový pedál zaseknutý nebo když je plynový pedál stisknutý zároveň s brzdovým pedálem. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Pohon čtyř kol

Zpráva   Činnost  
4x4 dočasně deaktivováno
Zobrazí se, když se systém 4x4 dočasně deaktivuje z důvodu ochrany před přehříváním.  
4x4 vyp.
Zobrazí se, když se systém 4x4 z bezpečnostních důvodů automaticky deaktivuje. Příčinou je jízda s rezervní miniaturní pneumatikou nebo přehřívání systému.  
4x4 Obnoveno
Systém 4x4 začne fungovat opět běžným způsobem a zpráva zmizí, jakmile ujedete krátkou vzdálenost s plnohodnotným kolem nebo jakmile se systém ochladí.  
4WD Porucha Servis je nutný
Zobrazí se, pokud systém 4x4 nefunguje správně. Současně se rozsvítí kontrolka ovládání škrticí klapky / převodovky / pohonu 4x4. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Palivo

Zpráva   Činnost  
Hladina paliva Nízká
Včasné upozornění na snižující se zásobu paliva v nádrži.  
Zkontrolujte plnicí otvor paliva
Hrdlo palivové nádrže možná není řádně dovřeno.  

Asistent pro jízdu do kopce

Zpráva   Činnost  
Asistent rozjezdu do svahu není dostupný
Zobrazí se, když asistent rozjezdu do svahu není k dispozici.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

Asistent pro jízdu z kopce

Zpráva   Činnost  
Pro řízení jízdy ze svahu zpomalte na 20 mph a méně
Zobrazí se, když je rychlost vozidla příliš vysoká na to, aby bylo možné aktivovat funkci HDC. Chcete-li aktivovat funkci HDC, snižte rychlost vozidla pod hodnotu uvedenou ve zprávě.  
Pro řízení jízdy ze svahu zpomalte na 32 km/h a méně
Řízení jízdy ze svahu vypnuté Chlazení systému
Zobrazí se, když funkci HDC nelze aktivovat z důvodu přílišného zahřátí. Nechte systém vychladnout, aby jej bylo možné znovu aktivovat.  
Řízení jízdy ze svahu Porucha
Zobrazí se v případě poruchy systému HDC. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Pro řízení jízdy ze svahu vyberte převodový stupeň
Zobrazí se, když funkci HDC nelze aktivovat, protože není zařazen žádný rychlostní stupeň. Chcete-li aktivovat funkci HDC, zařaďte rychlostní stupeň.  

Klíče a spouštění motoru

Zpráva   Činnost  
Sešlápněte brzdu pro start
Zobrazí se jako připomínka, že máte při startování sešlápnout brzdový pedál.  
Startovací systém Porucha
Vyskytuje se problém se startovacím systémem vozidla. Nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Sešlápněte brzdu a spojku pro start
Zobrazí se jako připomínka, že máte při startování sešlápnout brzdový a spojkový pedál.  
Sešlápněte spojku pro nastartování
Zobrazí se jako připomínka, že je při startování třeba sešlápnout spojkový pedál.  
Programování klíče Úspěšné
V systému jste úspěšně naprogramovali klíč.  
Programování klíče Neúspěšné
Klíč se v systému nepodařilo naprogramovat.  
Max počet rozpoznaných klíčů
V systému je naprogramován maximální počet klíčů.  
Nerozpoznáno dostatek klíčů
V systému není naprogramován dostatečný počet klíčů.  
Baterie klíče téměř vybitá Prosím vyměnit
Zobrazí se ve chvíli, kdy je baterie klíče téměř vybitá. Při nejbližší příležitosti vyměňte baterii.  
Nelze naprogramovat integrovaný klíč
Zobrazí se při pokusu o naprogramování náhradního klíče pomocí dvou stávajících klíčů.  
Motor je spuštěn
Upozorňuje na situaci, kdy řidič opouští vozidlo s nastartovaným motorem.  

Systém udržování v jízdním pruhu

Zpráva   Činnost  
Porucha systému udržování pruhu Servis je nutný
Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Přední kamera dočasně nedostupná
Systém zjistil překážku, která způsobila dočasnou nedostupnost systému.  
Přední kamera Omezený dohled Očistěte sklo
Systém zjistil stav, který pro správnou funkci vyžaduje řádné očištění čelního skla.  
Přední kamera Porucha Servis je nutný
Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Držte ruce na volantu
Upozornění systému na to, že nemáte pouštět volant.  

Údržba

Zpráva   Činnost  
Nízký tlak motorového oleje
Jakmile to bude bezpečné, zastavte vozidlo a vypněte motor. Zkontrolujte množství oleje. Pokud upozornění zůstane u vozidla se spuštěným motorem zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Nutná brzká výměna motorového oleje
Zobrazí se, když životnost motorového oleje poklesne pod 10 %.  
Nutná výměna motorového oleje
Zobrazí se, když je vyčerpána životnost motorového oleje a je nutno provést výměnu.  
Nízká hladina brzdové kapaliny
Signalizuje, že hladina brzdové kapaliny je nízká a brzdový systém je nutno okamžitě zkontrolovat.   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny.   
Zkontrolujte brzdný systém
Je nutný servis brzdové soustavy.Vozidlo zastavte na bezpečném místě.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Chladicí kapalina motoru přehřátí
Zobrazí se, když je teplota motoru příliš vysoká.Zastavte vozidlo na bezpečném místě a nechte motor vychladnout.Pokud problém přetrvá, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.Viz  Engine Coolant Check.   
Snížení výkonu ke snížení teploty motoru
Z důvodu snížení teploty motoru došlo k omezení výkonu.  
Transportní mód Kontaktujte prodejce
Vozidlo se stále nachází v přepravním nebo továrním režimu. Některé funkce nemusí fungovat správně. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Tovární mód Kontaktujte prodejce
Viz návod
Z důvodu závady je nutné nechat opravit hnací jednotku.  

MyKey

Zpráva   Činnost  
MyKey nevytvořen
Zobrazí se v případě, že nebyl vytvořen klíč MyKey a byl učiněn pokus o aktivaci funkce MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey.   
MyKey aktivovován Jeďte opatrně
Zobrazí se v případě, že je používán klíč MyKey a bylo dosaženo omezení pro klíč MyKey (nastaveného pomocí hlavního klíče).   Viz   Principy funkce.   
Rychlost omezena na {my key limit metric:##0} km/h
Zobrazí se v případě, že je používán klíč MyKey a je aktivováno rychlostní omezení pro klíč MyKey (nastavené pomocí hlavního klíče).  
Rychlost omezena na {my key limit imperial:##0} mph
Zkontrolujte rychlost Jeďte opatrně
Zobrazí se v případě, že je používán klíč MyKey a byla překročena rychlost, pro kterou je aktivováno upozornění pro klíč MyKey (nastavená pomocí hlavního klíče).  
Téměř dosažena maximální rychlost vozidla
Zobrazí se v případě, že je používán klíč MyKey a rychlost se blíží rychlosti, pro kterou je aktivováno upozornění pro klíč MyKey (nastavená pomocí hlavního klíče).  
MyKey Vozidlo na nastavené maximální rychlosti
Zobrazí se v případě, že je používán klíč MyKey a bylo dosaženo rychlostní omezení pro klíč MyKey (nastavené pomocí hlavního klíče).   Viz   Principy funkce.   
Připoutejte se pro zapnutí audia
Zobrazí se v případě, že je používán klíč MyKey a audio systém se vypnul kvůli aktivaci funkce upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás. Po zapnutí bezpečnostního pásu se zvuk znovu obnoví.  
MyKey Regulace prokluzu zap
Zobrazí se v případě, že je používán klíč MyKey a řidič stiskne spínač systému regulace prokluzu, i když bylo pomocí hlavního klíče nastaveno, že regulace prokluzu má být vždy zapnuta.  
MyKey Parkovacího asistenta nelze deaktivovat
Zobrazí se v případě, že je používán klíč MyKey a řidič se pokusí vypnout a deaktivovat parkovacího asistenta.  
Výstraha udržování pruhu zapnuta Nastavení MyKey
Zobrazí se v případě, že je používán klíč MyKey a řidič se pokusí vypnout systém udržování v jízdním pruhu.  

Parkovací asistent

Zpráva   Činnost  
Zkontrolujte předního parkovacího asistenta
Systém zjistí poruchu, která vyžaduje servisní zásah. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Zkontrolujte zadního parkovacího asistenta
Systém zjistí poruchu, která vyžaduje servisní zásah. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Přední parkovací asist. Zap Vyp
Zobrazuje stav parkovacího asistenta.  
Zadní parkovací asistent Zap Vyp
Zobrazuje stav parkovacího asistenta.  

Parkovací brzda

Zpráva   Činnost  
Ruční brzda zatažená
Zobrazí se, když je parkovací brzda zatažená, motor běží a rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h. Pokud zůstane varování zobrazeno i po uvolnění parkovací brzdy, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Posilovač řízení

Zpráva   Činnost  
Zámek řízení porucha Neodkládej servis
Soustava posilovače řízení zjistila stav, který vyžaduje servisní zásah. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Ztráta řízení Bezpečně zastavte
Posilovač řízení není funkční.Zastavte vozidlo na bezpečném místě.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Posilovač řízení porucha Servis je nutný
Soustava posilovače řízení zjistila stav soustavy posilovače řízení, bezklíčového vstupu nebo bezklíčového startování, který vyžaduje servisní zásah. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Hnací jednotka

Zpráva   Činnost  
Zkontrolujte elektronický diferenciál
Zobrazí se v případě závady elektronické uzávěrky diferenciálu, která vyžaduje servis. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Tlak paliva nízký
Zobrazí se v případě poklesu tlaku v palivové soustavě. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Nyní bezpečně zastavte
Zobrazí se v případě, že došlo k poruše hnací jednotky a vozidlo přešlo do nouzového režimu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Systém startování

Zpráva   Činnost  
Sešlápněte brzdu pro start
Zobrazí se, když startujete vozidlo, jako připomenutí, že máte použít brzdu.  
Sešlápněte brzdu a spojku pro start
Zobrazí se, když startujete vozidlo, jako připomenutí, že máte sešlápnout brzdový pedál a spojku.  
Start motoru nevyřízený Prosím čekejte
Startér se pokouší spustit motor.  
Nevyřízený start zrušen
Systém zrušil probíhající startování.  
Překročení doby spuštění motoru
Zobrazí se, když startér při pokusu o spuštění motoru překročí povolenou dobu spouštění motoru.  

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Zpráva   Činnost  
Tlak v pneumatikách nízký
V některých pneumatikách je nízký tlak vzduchu.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Sledování tlaku pneumatik Porucha
Došlo k závadě systému monitorování tlaku v pneumatikách. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Tlak v pneumatikách Porucha snímače
Značí závadu snímače tlaku v pneumatice nebo signalizuje použití náhradního kola.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.  Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Regulace prokluzu kol

Zpráva   Činnost  
Regulace prokluzu vypnuta
Stav systému regulace prokluzu   Viz   Regulace prokluzu kol.   
Regulace prokluzu zapnuta
Stav systému regulace prokluzu   Viz   Regulace prokluzu kol.   
Aktivace rizika kvůli detekci smyků
Zobrazí se, dojde-li k protočení a systém aktivuje výstražnou funkci směrových světel.  

Převodovka

Zpráva   Činnost  
Porucha převodovky Neodkladně servis
Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Převodovka Servis je nutný
Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Převodovka Omezená funkce Viz návod
Došlo k přehřátí převodovky a omezení její funkčnosti.   Viz   Automatická převodovka.   
Řazení není v parkovací poloze
Zobrazí se jako připomínka, že máte přeřadit do parkovací polohy.  
Sešlápněte brzdový pedál
Zobrazí se v případě, že převodovka vyžaduje sešlápnutí brzdového pedálu.