Missing Image
ARecirkulovaný vzduch.
BA/C.
CRegulace otáček ventilátoru.
DVypínač.
EOvládání rozvodu vzduchu.
FRegulace teploty.
GMAX odmrazování.
HMAX A/C.
IVyhřívané zadní okno.
Recirkulovaný vzduch
Stisknutím tlačítka se přepíná mezi přívodem vzduchu zvenku a recirkulovaného vzduchu.Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze snížit čas potřebný pro ochlazení interiéru a zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka:  Ve snaze předejít zamlžení oken se recirkulace vzduchu může automaticky vypnout, případně může být blokováno její zapnutí, a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě MAX A/C. Recirkulace se také může zapnout a vypnout v různých kombinacích regulace rozvodu vzduchu během horkého počasí, aby se zlepšila účinnost chlazení.
A/C
 Stisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, zapněte kromě klimatizace také recirkulaci vzduchu.
Poznámka:  Za určitých podmínek, například při maximálním odmrazování, může zůstat kompresor klimatizace v činnosti i po vypnutí klimatizace.
Regulace otáček ventilátoru
Upravuje množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
Vypínač
Stisknutím se systém zapíná a vypíná. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
Ovládání rozvodu vzduchu
Stisknutím spínače můžete zapnout nebo vypnout přívod vzduchu do větracích průduchů u čelního skla, na přístrojové desce a v prostoru pro nohy. Proudění vzduchu je možné nastavit v libovolné kombinaci těchto větracích průduchů.
Regulace teploty
Slouží k regulaci teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
Maximální odmrazování
Otočením doprava zapnete odmrazování. Vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla a ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se také vyhřívání zadního okna.
Poznámka:  Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
MAX klimatizace
Otočením doleva zapnete maximální chlazení. Recirkulovaný vzduch proudí přes větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se zapne a ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost.
Vyhřívané zadní okno
Stisknutím tlačítka zapnete a vypnete zadní vyhřívané okno.   Viz   Vyhřívané zadní okno