Topení na palivo
Vozidla se vznětovým motorem
  POZOR:  Po srážce doporučujeme nechat zkontrolovat a opravit systém topení u kvalifikovaného technika. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Přídavné topení na palivo nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti zdrojů výbušných výparů či prachu a v uzavřených prostorech. Jinak může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.

Topení pracuje nezávisle na topení vozidla a ohřívá chladicí okruh motoru. Využívá k tomu palivo z palivové nádrže.
Poznámka:  Topení funguje pouze tehdy, zbývá-li v palivové nádrži alespoň 7 L paliva a teplota okolního prostředí je nižší než 15°C. Topení nebude fungovat správně, pokud je akumulátor vybitý.
Poznámka:  Pokud je topení zapnuto, mohou podél boků vozidla unikat výfukové plyny. To je normální.
Poznámka:  U vozidel s ruční regulací klimatu závisí vytápění interiéru vozidla na nastavení ovladačů teploty, rozvodu vzduchu a ventilátoru.
Poznámka:  Činnost topení je signalizována označením zaškrtávacího políčka.
Topení slouží k ohřevu motoru a vnitřních prostor vozidla. Zapíná a vypíná se automaticky v závislosti na teplotě venkovního vzduchu a teplotě chladicí kapaliny, pokud je trvale nevypnete.
Topení lze vypnout prostřednictvím informačního displeje.