Missing Image
ARegulace teploty na levé straně.
BRegulace otáček ventilátoru.
CRegulace teploty na pravé straně.
DMax A/C nebo vyhřívané čelní sklo.
ERecirkulovaný vzduch.
FVyhřívaná sedadla.
GA/C.
HVypínač.
IAutomatický režim
JVyhřívané zadní okno.
KOdmrazení.
LMax odmrazování.
Regulace teploty na levé straně
Upravuje nastavení teploty na levé straně.
Regulace otáček ventilátoru
Slouží k úpravě množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
Regulace teploty na pravé straně
Upravuje nastavení teploty na pravé straně. Je-li vypnuto dvouzónové ovládání, slouží také k nastavení teploty pro levou stranu.
Max A/C
Stisknutím tlačítka zapnete maximální ochlazování. Pro pravou a levou stranu je zvoleno nastavení LO, recirkulovaný vzduch proudí přes větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se zapne a ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost.
Vyhřívané čelní sklo
 Stisknutím tlačítka zbavíte čelní sklo tenké vrstvy ledu nebo zamlžení.Funkce vyhřívání čelního skla se po krátké době vypne.
Poznámka:  Vyhřívání čelního skla zapínejte pouze v případě, že je motor spuštěný.
Poznámka:  Systém nebude fungovat správně, pokud je akumulátor vybitý.
Recirkulovaný vzduch
Stisknutím tlačítka se přepíná mezi přívodem vzduchu zvenku a recirkulovaného vzduchu. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně se stisknutým tlačítkem A/C) a také zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Vyhřívaná sedadla
Stisknutím můžete procházet mezi různými nastaveními vyhřívání a zapnutím a vypnutím. Viz  Heated Seats. 
A/C
Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, zapněte kromě klimatizace také recirkulaci vzduchu.
Poznámka:  Za určitých podmínek (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace v činnosti i po vypnutí klimatizace.
Vypínač
Stisknutím se systém zapíná a vypíná. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
AUTO
Stisknutím aktivujete automatickou funkci, poté nastavte regulaci teploty pro volbu požadované teploty.Systém automaticky upravuje rychlost ventilátoru, rozvod vzduchu, chod klimatizace a přepínání sání nebo seřízení recirkulace vzduchu tak, aby se kabina vyhřála či ochladila na požadovanou teplotu. Režim dvouzónové klimatizace můžete vypnout stisknutím a podržením tlačítka na dobu delší než dvě sekundy.
Vyhřívané zadní okno
Stisknutím tlačítka zapnete a vypnete zadní vyhřívané okno.   Viz   Vyhřívané zadní okno
Odmrazení
Po stisknutí tlačítka se vzduch rozvádí do větracích a odmlžovacích otvorů u čelního skla. Systém uzavře přívod vzduchu do větracích otvorů v přístrojové desce a prostoru pro nohy. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
Max odmrazování
Stiskněte, abyste zapnuli odmrazování. Pro levou a pravou stranu je zvoleno nastavení HI, venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla a ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se také vyhřívání zadního okna.
Poznámka:  Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.