Poznámka:  Potahy sedadel ve vozidle, které jsou součástí balíčku zvláštního vybavení, lze umývat bez nutnosti sejmutí ze sedadel.
Poznámka:  Potahy sedadel jsou uzpůsobeny stávajícím funkcím sedadel a bezpečnostním systémům. Proto by neměly být dále nijak upravovány. V případě nutnosti sejmutí a nasazení potahu sedadla se obraťte na autorizovaného prodejce společnosti Ford.
Sklopení sedáku sedadla
Super Cab
Missing Image
Sklopení sedáku sedadla
Dvojitá kabina
Missing ImageMissing Image
  1. Umístěte zámek sedadla spolujezdce za elastický popruh na opěradle.
  1. Umístěte zámek sedadla řidiče za elastický popruh na opěradle.
  1. Přitáhněte zajišťovací popruh.
  1. Zvedněte sedák sedadla.
  1. Pomocí popruhu připoutejte sedák k opěradlu.
Vyklopení sedáku sedadla
Dvojitá kabina
  POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.

Missing Image
  1. Zatlačte sedák sedadla dolů.
  1. Vyjměte zámky bezpečnostních pásů z umístění za pružným popruhem na opěradle.
Poznámka:  Zajišťovací popruh sedáku je nutné uložit do příslušné kapsy.
Sklopení opěradla sedadla dolů
Dvojitá kabina
  POZOR:  Při sklápění opěradla dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty do mechanismu.

Poznámka:  Při odklápění sedáku nahoru se ujistěte, že jsou zámky bezpečnostních pásů viditelné cestujícím a že nezůstaly pod sedadlem.
Poznámka:  Zadní stranu opěradla zadních sedadel nevyužívejte jako podlahu ložného prostoru.
Poznámka:  Neuvolňujte a nesklápějte opěradlo sedadla v době, kdy je sedák sedadla odklopený nahoru.
Missing Image
  1. Zatáhněte za uvolňovací popruh směrem nahoru.
  1. Zatlačte opěradlo sedadla dopředu.
Vrácení opěradla do původní polohy
Vozidla s dvojitou kabinou
  POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.

Poznámka:  Při vracení opěradla do vzpřímené polohy zkontrolujte, zda nezůstaly bezpečnostní pásy skryty nebo zachyceny za sedadlem.