POZOR:  Lidé, kteří mají sníženou citlivost kůže vlivem pokročilého věku, chronické nemoci, cukrovky, zranění míchy, působení léků, požití alkoholu, vyčerpání nebo jiné fyzické příčiny, musí být při používání funkce vyhřívání sedadla opatrní. Vyhřívané sedadlo může způsobit popáleniny dokonce i při nízkých teplotách, a to zejména při dlouhodobém používání. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Na sedadlo nepokládejte žádné předměty s tepelněizolačními vlastnostmi, například potah nebo polštář. Mohlo by dojít k přehřátí vyhřívaného sedadla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Do sedáku a opěradla sedadla nezasunujte ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození topného článku a následně k přehřátí sedadla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Neprovádějte následující činnosti:
  • Nepokládejte na sedadlo těžké předměty.
  • Neobsluhujte vyhřívané sedadlo, pokud na něj byla vylita voda nebo jiná kapalina. Nechte sedadlo důkladně vyschnout.
  • Vyhřívaná sedadla neobsluhujte, pokud není motor v provozu. Mohlo by dojít k vybití autobaterie vozidla.
Chcete-li najít položku:   Viz   Regulace klimatu
Vyhřívání sedadla bude fungovat pouze tehdy, je-li zapalování zapnuto.
Maximální teplota bude dosažena po pěti nebo šesti minutách.Je regulována termostaticky.
Vyhřívání sedadla zůstane zapnuté, než bude vypnut spínač vyhřívání sedadla nebo zapalování.
Missing Image
Ovládání teploty nastavte na požadovanou úroveň.