POZOR:  Než si sednete do vozidla nebo se rozjedete, správně nastavte hlavovou opěrku. Minimalizujete tak riziko krčního zranění v případě nehody. Neseřizujte hlavovou opěrku, když je vozidlo v pohybu.
  POZOR:  Pokud na zadním sedadle sedí cestující, zvedněte příslušnou hlavovou opěrku.
  POZOR:  Z obsazených sedadel nedemontujte hlavovou opěrku.

Seřízení hlavových opěrek
Missing Image
Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její horní část končila ve stejné výšce jako vaše hlava.
Vysunutí hlavové opěrky nahoru
Hlavovou opěrku vytahujte do vhodné polohy, dokud se nezajistí.
Zasunutí hlavové opěrky dolů
Stiskněte pojistné tlačítko 1 a zatlačte hlavovou opěrku dolů, dokud se nezajistí ve vhodné poloze.
Demontáž hlavových opěrek
Hlavové opěrky předních sedadel
Missing Image
Zatáhněte za hlavovou opěrku. Stiskněte pojistné tlačítko 1 a současně pomocí vhodného nástroje uvolněte přídržnou sponu 2. Vytáhněte hlavovou opěrku nahoru a ven z opěradla sedadla.
Hlavové opěrky zadních bočních sedadel
Missing Image
Zatáhněte za hlavovou opěrku. Stisknutím pojistky 1 snižte opěrku hlavy nebo ji vyjměte.