POZOR:  Před uvedením vozidla do pohybu vždy zkontrolujte, zda je uvolněn zámek volantu.

Zamykání volantu:
  1. Vytáhněte klíček ze zapalování.
  1. Abyste aktivovali zámek, je nutné otočit volantem o 180 stupňů od přímé polohy.
Odemykání volantu:
  1. Zasuňte klíč do zapalování.
  1. Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy ON.
Poznámka:  Pokud je volant zablokovaný, může být nezbytné mírně jím pootočit.