Nevyprazdňujte úplně palivovou nádrž. Můžete tím poškodit součásti hnací jednotky.
Při úplném vyprázdnění palivové nádrže:
  • Po doplnění palivové nádrže několikrát zapněte a vypněte zapalování, aby palivová soustava mohla načerpat palivo z nádrže do motoru. Startování bude trvat o několik sekund déle.
  • Obvykle stačí k opětovnému nastartování motoru 5 L paliva. Pokud vozidlo stojí na prudkém svahu a došlo mu palivo, může být potřeba více než 5 L paliva.
Funkce pro ochranu před vyčerpáním paliva
Vozidlo je vybaveno systémem ochrany před vyčerpáním paliva, který brání poškození motoru.
Jakmile se vzdálenost do vyčerpání paliva dostane na nulu, po ujetí předem stanovené vzdálenosti vozidlo přejde do režimu vynechávání zapalování motoru a motor se posléze vypne.
Před resetováním funkce doplňte do palivové nádrže nejméně 5 L motorové nafty.
Funkci pro ochranu před vyčerpáním paliva lze resetovat pomocí níže uvedeného postupu:
  1. Zasuňte klíček zapalování a otočte jej do polohy II (zapalování).
  2. Držte klíček v dané poloze po dobu 20 sekund a poté jej otočte zpět do polohy 0 (vypnuto).
  3. Dokončete resetování tím, že tento postup třikrát zopakujete.
Naplnění přenosné nádoby na palivo
Řiďte se následujícími pokyny, abyste při plnění neuzemněné nádoby na palivo zabránili nahromadění elektrostatického náboje.
  • K doplňování paliva do vozidla používejte pouze schválenou nádobu na palivo.Pokud doplňujete palivo do nádoby, umístěte tuto nádobu na zem.
  • Nedoplňujte palivo do nádoby umístěné uvnitř vozidla (včetně nákladního prostoru).
  • Při plnění zajistěte, aby se tryska palivového čerpadla dotýkala nádoby na palivo.
  • Nepoužívejte žádnou pomůcku, která by držela páčku trysky palivového čerpadla v poloze pro plnění.