POZOR:  Nemíchejte naftu s benzínem, gasoholem nebo alkoholem. Mohlo by dojít k explozi.

Používejte naftu od důvěryhodných dodavatelů paliva, která splňuje požadavky normy EN 590 nebo příslušné národní specifikace.
Poznámka:  Doporučujeme vám, abyste používali pouze vysoce kvalitní palivo.
Poznámka:  Použití doplňujících aditiv a jiných prostředků k ošetřování motoru se nedoporučuje.
Použití bionafty
Do vozidla lze natankovat palivo s příměsí bionafty až do koncentrace 7 % (B7).Používáte-li směs B7, přijatelného výkonu a životnosti motoru dosáhnete, pokud se budete řídit níže uvedenými pokyny.Neplňte palivovou nádrž palivem obsahujícím více než 7% podíl biosložky.
Poznámka:  Nepoužívejte surovou ropu, tuky ani kuchyňské oleje – nejedná se o bionaftu.
Poznámka:  Pokud u vašeho vozu za nízkých teplot palivo tuhne, zvažte použití jiné značky nafty nebo paliva s nižším poměrem biosložky.
Poznámka:  Používání doplňujících přísad zabraňujících voskovatění paliva se nedoporučuje.
Dlouhodobé uskladnění
 Nafta většinou obsahuje bionaftu.Nenechávejte vozidla s bionaftou v nádrži stát déle než jeden měsíc.Paliva s obsahem bionafty mohou při dlouhém skladování rychle degradovat, zvláště pokud jsou vystavena vysokým teplotám a vlhkosti.Doporučujeme vám obrátit se na autorizovaného prodejce.
Jízda v zimě
Naftu lze upravovat, aby vyhovovala chladným klimatickým podmínkám. Pro dosažení nejlepších výsledků při teplotách nižších než 2°C se doporučuje používat motorovou naftu, která byla sezónně přizpůsobena místním podmínkám.