POZOR:  Systém nenahrazuje parkovací brzdu. Než vozidlo opustíte, vždy zatáhněte parkovací brzdu a přesuňte volicí páku převodovky do polohy pro parkování (P).
  POZOR:  Poté, co jste aktivovali systém, musíte zůstat ve vozidle.
  POZOR:  Systém je aktivní, dokud varovná kontrolka ESC nezhasne. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby.
  POZOR:  V případě příliš vysokých otáček motoru nebo závady se systém vypne a rozsvítí se varovná kontrolka ESC.
  POZOR:  U vozidel s automatickou převodovkou dojde při aktivaci systému ke krátkému (až dvousekundovému) zpoždění po přesunutí volicí páky do polohy pro jízdu vpřed (D) nebo zpátečky (R).

Systém usnadňuje rozjíždění vozidla ve stoupání, aniž by bylo zapotřebí použít parkovací brzdu.
Je-li systém aktivní, vozidlo zůstane ve stoupání bez pohybu po dobu dvou až tří sekund od uvolnění brzdového pedálu. Během této doby máte čas na přesunutí nohy z brzdového pedálu na plynový pedál. Brzda se uvolní automaticky, když motor vyvine dostatečnou sílu na rozjezd bez couvnutí vozidla ze svahu. To je výhodné při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.
Systém se aktivuje automaticky ve svahu při sklonu, který by mohl vést k výraznému couvnutí vozidla vzad.
Poznámka:  Asistent pro jízdu do kopce je k dispozici ve vozidlech vybavených elektronickým řízením stability (ESC).
Použití asistenta rozjezdu do svahu
 1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Držte brzdový pedál sešlápnutý.
 1. Pokud snímače zaznamenají, že vozidlo stojí ve svahu, systém se automaticky aktivuje.
 1. Pokud uvolníte brzdový pedál, zůstane vozidlo stát ve svahu přibližně dvě až tři sekundy, aniž by se rozjelo. Tato doba je automaticky prodloužena, pokud podniknete nějaké kroky k rozjetí.
 1. Rozjeďte se běžným způsobem. Brzdy se uvolní automaticky.
Aktivace a deaktivace systému
Systém můžete aktivovat pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:
 • Motor běží.
 • Všechny dveře jsou zcela zavřené.
 • Parkovací brzda je plně uvolněna.
 • Není aktivní žádný nouzový režim.
 • Plynový pedál není sešlápnutý.
 • Vozidlo stojí.
 • Rozjezd do kopce: U vozidel s automatickou převodovkou by měla být volicí páka v poloze pro jízdu vpřed (D) a u vozidel s manuální převodovkou v jakékoliv jiné poloze než v poloze zpátečky (R).
 • Rozjezd z kopce: Volicí páka by měla být v poloze zpátečky (R).
Chcete-li systém deaktivovat, proveďte jednu z následujících akcí:
 • Zatáhněte parkovací brzdu.
 • Otevřete dveře.
 • Rozjeďte se do svahu, aniž byste znovu zabrzdili.
 • Po uvolnění brzdového pedálu vyčkejte jednu až dvě sekundy.
 • Pokud je systém aktivní při zařazeném rychlostním stupni vpřed, zařaďte zpátečku.
 • Pokud je systém aktivní při zařazeném neutrálu, uvolněte spojkový pedál (mechanická převodovka).
 • Pokud je systém aktivní při zařazené zpátečce, vyřaďte na neutrál.
Zapínání a vypínání systému
Poznámka:  Systém je možné zapínat a vypínat pouze u vozidel s mechanickou převodovkou.
Poznámka:  Systém zůstane zapnutý nebo vypnutý podle toho, jak byl naposledy nastaven.
Systém je již z výroby aktivován. V případě potřeby můžete tuto funkci vypnout pomocí informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace