Poznámka:  Příležitostný hluk z oblasti brzd je zcela normální.Pokud se z oblasti brzd ozývá stálé skřípání nebo vrzání, může být brzdové obložení opotřebené.Pokud při brzdění volant trvale vibruje nebo cuká, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:  Na kolech se může usazovat prach z brzd, dokonce i v běžných jízdních podmínkách. Určité množství prachu je stejně jako opotřebení brzd nevyhnutelné.   Viz   Čištění kol
Kotoučové brzdy
Mokré brzdové kotouče způsobují snížení brzdného účinku. Při vyjíždění z mycí linky lehce za jízdy sešlápněte pedál btzdy, aby se z brzdových kotoučů odstranila vrstva vody.
Antiblokovací brzdový systém
  POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Nenahrazuje nutnost vlastní pozornosti a úsudku. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

Tento systém pomáhá řidiči udržet kontrolu nad řízením při nouzovém brzdění tak, že brání zablokování kol.
Potlačení brzd
Pokud plynový pedál uvízne nebo se zadrhne, řádně sešlápněte brzdový pedál. Vozidlo začne zpomalovat a výkon motoru se sníží.
Postup v této situaci:
  1. Pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
  1. Vypněte motor.
  1. Zařaďte parkovací polohu (P) (pouze automatická převodovka).
  1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Zkontrolujte plynový pedál, zda něco nebrání v jeho pohybu. Pokud nenaleznete zjevnou příčinu problému a potíže i nadále přetrvají, nechte vozidlo odtáhnout do servisu.
Kontrola brzd
Destičky kotoučových brzd je třeba zkontrolovat, zda jejich obložení obsahuje dostatek třecího materiálu pro bezpečné použití.
Prohlídka a ověření
Poznámka:  Destičky kotoučových brzd je třeba vyměnit u obou kol na nápravě. Nevyměňujte jednotlivé kotouče nebo destičky pouze u jedné kotoučové brzdy.
  1. Pomocí vhodného nástroje, jako je zrcátko, nahlédněte do inspekčního otvoru na zadní straně jednotlivých třmenů kotoučové brzdy.
  1. Zkontrolujte vnitřní a vnější destičky kotoučové brzdy, zda je na jejich obložení přítomen třecí materiál o tloušťce nejméně 1,5 mm.
Poznámka:  Pokud je tloušťka obložení destičky kotoučové brzdy menší než 1,5 mm, obraťte se na autorizovaný servis.
Zkontrolujte jednotlivé brzdové třmeny a ukotvovací držáky, zda nejsou zkorodované, opotřebené nebo poškozené.
Seřízení podle opotřebení
K automatickému seřízení podle stavu třecího materiálu kotoučové brzdy při brzdění dochází následujícím způsobem:
  • Píst se ve svém otvoru přesune do nové polohy v souladu s opotřebením brzdové destičky.
  • Brzdový třmen se pohybuje po svých vodicích kolících v souladu s opotřebením brzdové destičky.