Poznámka:  Systém se bude automaticky zapínat pokaždé, když zapnete zapalování.
Missing Image
Systém lze deaktivovat pomocí spínače na středové konzole.
Poznámka:  Je-li u vozidle 4WD systém deaktivován a spínač řazení je přesunut do polohy 2H, kontrolka vypnutí systému ESC dvakrát blikne, čímž signalizuje, že je systém zcela vypnut, a zůstane svítit. Opětovným stisknutím spínače systém aktivujete.
Poznámka:  Je-li u vozidel 4WD spínač řazení v poloze 4L nebo je aktivní elektronická uzávěrka diferenciálu, systém ESC je vypnutý.
Vozidla s pohonem 2 kol
Stisknutím a podržením spínače po dobu jedné sekundy deaktivujete regulaci prokluzu zásahem motoru a řízení tažení přívěsu. Asistent pro jízdu do kopce zůstane aktivován.
Stisknutím a podržením spínače po dobu pěti sekund deaktivujete regulaci prokluzu zásahem motoru, řízení tažení přívěsu a regulaci prokluzu zásahem brzd. Asistent pro jízdu do kopce zůstane aktivován.
Vozidla s pohonem 4 kol
Poznámka:  Všechny funkce systému elektronické stability jízdy (ESP) se znovu aktivují volbou polohy 2H.
Spínač řazení posuňte do polohy 4H:
  • Stisknutím a podržením spínače po dobu jedné sekundy deaktivujete regulaci prokluzu zásahem motoru, řízení tažení přívěsu a ESC. Asistent pro jízdu z kopce, asistent pro jízdu do kopce a regulace prokluzu zásahem brzd zůstanou aktivní.
Spínač přesuňte do polohy 4H nebo 4L:
  • Stisknutím a podržením spínače po dobu pěti sekund deaktivujete regulaci prokluzu zásahem motoru, řízení tažení přívěsu a regulaci prokluzu zásahem brzd. Asistent pro jízdu z kopce a asistent pro jízdu do kopce zůstanou aktivní.
Spínač přesuňte do polohy 2H:
  • Stisknutím a podržením spínače po dobu jedné sekundy deaktivujete regulaci prokluzu zásahem motoru, řízení tažení přívěsu a ESC. Asistent pro jízdu z kopce, asistent pro jízdu do kopce a regulace prokluzu zásahem brzd zůstanou aktivní.
  • Stisknutím a podržením spínače po dobu pěti sekund deaktivujete regulaci prokluzu zásahem motoru, řízení tažení přívěsu a regulaci prokluzu zásahem brzd. Asistent pro jízdu z kopce a asistent pro jízdu do kopce zůstanou aktivní.