POZOR:  Pro zabezpečení nákladu používejte popruhy schváleného typu, např. dle DIN.
  POZOR:  Ujistěte se, že jste všechny pohyblivé předměty řádně zajistili.
  POZOR:  Umístěte zavazadla nebo další náklad co nejníže a co nejvíce do přední části zavazadlového nebo nákladového prostoru.
  POZOR:  Nepřekračujte povolené zatížení přední a zadní nápravy.
  POZOR:  Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost vozidla.   Viz   Identifikační štítek vozidla
  POZOR:  Pevné předměty, například dřevo nebo plechy, neumisťujte mimo ložný prostor.

Poznámka:  Těžiště nákladu by se mělo nacházet mezi nápravami vozidla.
Poznámka:  Neumisťujte náklad pouze na jednu stranu vozidla.
Poznámka:  Nerovnoměrné rozmístění nákladu může mít za následek nepředvídatelné jízdní a brzdné vlastnosti vozidla.