Uvazovací oka
Poznámka:  Uvazovací oka používejte pouze k zamezení pohybu nákladu v ložném prostoru. Použití uvazovacích ok k jakémukoli jinému účelu může vést k poškození vozidla nebo vážnému zranění osob. Uvazovací oka nepoužívejte k tažení.
Poznámka:  Na každém uvazovacím oku je uvedeno nejvyšší povolené zatížení. Pokud toto zatížení překročíte, může dojít k vážnému zranění osob nebo k poškození vozidla.
Poznámka:  Počet uvazovacích ok se může lišit v závislosti na modelu vozidla.
Typ 1
  POZOR:  Nepřekračujte maximální povolené zatížení upínacích prvků. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Missing Image
Uvazovací oka s přípustným zatížením typu 1: 300 kg
Typ 2
  POZOR:  Nepřekračujte maximální povolené zatížení upínacích prvků. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Missing Image
Uvazovací oka s přípustným zatížením typu 2: 200 kg
Typ 3
  POZOR:  Nepřekračujte maximální povolené zatížení upínacích prvků. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Missing ImageMissing Image
AÚchyt.
BRám.
CPružina
DKolík.
Uvazovací oka nepoužívejte za těchto podmínek:
  • Je patrné jejich opotřebení nebo poškození.
  • Kolejničky uvazovacích ok jsou pokřivené nebo vykazují známky opotřebení či jiného poškození.
  • Pojistný rámeček je poškozený nebo rozbitý, či jej nelze uzamknout.
  • Nejsou správně usazena v podpůrné kolejničce.
Uvazovací oka s přípustným zatížením typu 3 (lanový hák): 250 kg
Montáž uvazovacích ok typu 3
Poznámka:  Rámeček musí být za účelem zajištění uvazovacího oka zcela zasunut do kolejnice. Na nesprávně namontovaných uvazovacích okách lze vidět slovo „Nezajištěno“.
Missing Image
  1. Spodní část uvazovacího oka umístěte do kolejnice. Oporu držte ve svislé poloze.
  1. Klouzavým pohybem se posouvejte po kolejnici, dokud kolík na základně uvazovacího oka nezapadne do zvoleného otvoru na kolejnici.
  1. Na uvazovací oko zatlačte a otočte jej o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček. Opora se bude nacházet ve vodorovné poloze a pojistný rámeček zaskočí na své místo.
Demontáž uvazovacích ok typu 3
  1. Uvazovací oko uchopte za oporu.
  1. Vytahujte rámeček z kolejnice, dokud se základna uvazovacího oka zcela nevysune z kolejnice.
  1. Otočte uvazovacím okem o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček, dokud nevyskočí z kolejnice.
Střešní nosič
Poznámka:  Zatížený střešní nosič mění těžiště a aerodynamiku vozidla. Buďte opatrní při zatáčení, jízdě s bočním větrem a při vysokých rychlostech.
  POZOR:  Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost vozidla, která je uvedena na identifikačním štítku vozidla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Missing Image
Poznámka:  Upevněte zavazadla nebo náklad umístěný na střešním nosiči příslušnými zarážkami.