POZOR:  Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Při jízdě s výrazně zatíženým vozidlem dbejte mimořádné opatrnosti. Jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy.
  POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.

Poznámka:  Nepřekračujte maximální přípustné zatížení střešní lišty (80 kg včetně střešního nosiče).
Poznámka:  Při používání střešního nosiče může vzrůst spotřeba paliva a může dojít ke změně jízdních vlastností.
Zkontrolujte, zda je náklad na střešním nosiči řádně připevněn:
  • Před nastartováním.
  • Po ujetí 50 km.
  • Každých 1.000 km.
Missing Image
AStřešní lišta.
BSportovní tyč.
CNosník pro střešní box.
Poznámka:  Neseďte ani nestůjte na položkách B a C.
Poznámka:  Nepoužívejte položku C k upevnění nákladu.
Poznámka:  Chcete-li snížit spotřebu paliva, demontujte příčníky střešního nosiče a příslušenství, když je nepoužíváte.