Všechna vozidla
  POZOR:  V případě, že je vozidlo taženo, zapněte zapalování.
  POZOR:  Brzda a posilovač řízení nefungují, pokud motor není v provozu. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a zachovávat větší odstup z důvodu prodloužené brzdné dráhy a obtížnějšího řízení.
  POZOR:  Nadměrné napětí tažného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo tažného vozidla.
  POZOR:  Nepoužívejte pevné tažné zařízení na předním tažném oku.
  POZOR:  V případě, že je vozidlo taženo, zařaďte neutrál.
  POZOR:  V režimu pohonu 4 kol netahejte vozidlo se všemi koly na zemi. V případě poruchy nebo mechanické závady převodovky odtáhněte vozidlo se všemi koly nad zemí nebo se všemi koly na zemi (v režimu pohonu 2 kol).

Rozjeďte se pomalu a plynule, abyste neškubnuli s taženým vozidlem.
Vozidla s automatickou převodovkou
  POZOR:  Pokud hodláte překročit rychlost 20 km/h nebo jízdní vzdálenost 20 km, poháněná kola je nutné zvednout nad zem.
  POZOR:  Doporučujeme neodtahovat vozidla, když jsou hnaná kola na zemi. Pokud je však nutné odtáhnout vozidlo z nebezpečného místa, netáhněte je rychlostí vyšší než 20 km/h a na vzdálenost větší než 20 km.
  POZOR:  Během tažení s vozidlem necouvejte.
  POZOR:  V případě mechanické závady na převodovce se vozidlo musí přepravovat se zvednutými hnanými koly.
  POZOR:  Netahejte vozidlo, pokud teplota vnějšího vzduchu klesne pod °C.