Poznámka:  Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Poznámka:  Pokud vypnete regulaci stability, systém se také vypne.
Poznámka:  Tato funkce nezabrání naklánění přívěsu, ale podstatně je omezí.
Poznámka:  Tato funkce nezabraňuje naklánění přívěsů.
Systém regulace stability přívěsu je vylepšená funkce systému regulace stability, která automaticky zjišťuje, když se připojený přívěs začne naklánět. Tato funkce přenese brzdnou sílu na jednotlivá kola a v případě potřeby sníží výkon motoru. Pokud se přívěs začne naklánět, zpomalte, bezpečně zastavte u kraje vozovky a zkontrolujte, zda je náklad rozmístěn správně.   Viz   Tažení přívěsu
Poznámka:  Přeřazením do pohonu 4x4 a nižším rychlostním stupněm deaktivujete regulaci stability přívěsu.
Poznámka:  Pokud zapnete elektronickou uzávěrku diferenciálu, systém se vypne.
Poznámka:  Chcete-li v případě potřeby regulaci stability přívěsu vypnout,   Viz   Řízení stability