POZOR:  Rameno tažného zařízení vždy ve vozidle umísťujte na bezpečné místo, aby se v případě nehody nemohlo vymrštit a někoho zranit. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Tažné zařízení neupravujte řezáním, vrtáním, svařováním ani jiným způsobem. Úpravy tažného zařízení by mohly snížit jeho nosnost.

Poznámka:  Upevňování ramena tažného zařízení věnujte maximální pozornost, protože na tom závisí bezpečnost vozidla a přívěsu.
Poznámka:  Rameno tažného zařízení nerozebírejte ani neopravujte.
Typ 1
Nasazení ramena tažného zařízení
Missing Image
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je tažné zařízení zcela zajištěno na svém úložném místě.
Poznámka:  Zásuvka přívěsu a sedlo ramena tažného zařízení se nachází pod zadním nárazníkem.
 1. Umístěte tažné zařízení na úložné místo.
 1. Otočte zásuvku přívěsu dolů o 90 stupňů, aby zapadla do správné polohy.
Odpojení ramena tažného zařízení
Missing Image
 1. Páku zatlačte směrem ke středu vozidla.
 1. Rameno tažného zařízení odjistěte otočením páky proti směru pohybu hodinových ručiček.
 1. Odpojte rameno tažného zařízení.
Typ 2
Missing Image
 1. Utáhněte šrouby na 218 Nm.
Typ 3
Missing Image
 1. Zasuňte rameno tažného zařízení do tažné tyče.
 1. Vložte kolík.
 1. Zajistěte kolík na místě pomocí spony.
Jízda s přívěsem
Poznámka:  Nemůže-li být splněna kterákoli z následujících podmínek, pak tažné zařízení nepoužívejte a nechte je zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:  Nikdy neodemykejte rameno tažného zařízení, je-li připojen přívěs.
Před zahájením jízdy
 • Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně zajištěno na svém místě.
 • Namontujte zátku do jejího sedla, je-li tak vozidlo vybaveno.
Demontáž svorníku proti klepání
Poznámka:  Před tažením je nutné z tažného zařízení vymontovat svorník proti klepání.
Poznámka:  Po dokončení tažení namontujte svorník proti klepání zpět a utáhněte pojistnou matici. Utahovací moment nesmí přesáhnout hodnotu 47 Nm.
Missing Image
Povolte pojistnou matici (1) svorníku proti klepání a svorník (2) vyjměte.
Jízda bez přívěsu
Poznámka:  Pokud tažné zařízení nepoužíváte, demontujte jej z vozidla.
Poznámka:  Jestliže se elektrická zásuvka tažného zařízení nepoužívá, odmontujte od ní adaptéry, jelikož v opačném případě by mohlo dojít ke zkorodování zásuvky.
 1. Demontujte tažné zařízení z vozidla a uchovávejte je řádně připevněné v zavazadlovém prostoru.
Údržba
Udržujte tažné zařízení v čistotě.
Elektrickou zásuvku tažného zařízení pravidelně čistěte.
V pravidelných intervalech mažte mechanismus tažného zařízení mazacím tukem bez obsahu pryskyřice nebo olejem. Zámek mažte grafitem.