Motor   Převodovka   Hnací soustava   Převodový poměr stálého převodu převodovky   Celková hmotnost jízdní soupravy   Maximální hmotnost přívěsu  
2.5L I4   MTX75   2WD1   4,7   4.425 kg   1.500 kg
2WD2   4.125 kg   1.100 kg
4WD   4.125 kg   1.100 kg
2,2L I4 nízký výkon (základní řady)   MTX75   2WD1   4,7   4.425 kg   1.500 kg
2WD2   4.525 kg   1.500 kg
4WD   4.525 kg   1.500 kg
2,2L I4 vysoký výkon (základní řady)   MT82   2WD2   3,55   4.700 kg   1.500 kg
4WD   4.700 kg   1.500 kg
2,2l I4 vysoký výkon   MT82   2WD2   3,55   6.000 kg   3.500 kg
4WD   6.000 kg   3.500 kg
6R80   2WD2   3,73   6.000 kg   3.500 kg
4WD   6.000 kg   3.500 kg
3.2L I5   MT82   2WD2   3,55   6.000 kg   3.500 kg
4WD   6.000 kg   3.500 kg
6R80   2WD2   3,73   6.000 kg   3.500 kg
4WD   6.000 kg   3.500 kg
2,0l Panther B Diesel   10R80   2WD2   3,31   6.000 kg   3.500 kg
4WD   6.000 kg   3.500 kg
2,0l Panther C Diesel   10R80   2WD2   3,31   6.000 kg   3.500 kg
4WD   6.000 kg   3.500 kg

1Nízká jízdní výška.
2Vysoká jízdní výška.
Zatížení tažného zařízení přívěsem
  POZOR:  Nepřekračujte maximální svislé zatížení na kouli tažného zařízení. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.


Jízda vpřed   Typ tažného zařízení   Minimální zatížení tažného zařízení přívěsem   Maximální zatížení tažného zařízení přívěsem  
Trhy GCC   Typ 3   10 % hmotnosti přívěsu   350 kg
Všechny ostatní trhy   Typ 1 (2WD LR)   6 % hmotnosti přívěsu   165 kg
Typ 2   225 kg