Motor  Převodovka  Hnací soustava  Převodový poměr stálého převodu převodovky  Celková hmotnost jízdní soupravy  Maximální hmotnost přívěsu 
2.5L I4  MTX75  2WD  4,7  4.425 kg  1.500 kg
2WD  4.125 kg  1.100 kg
4WD  4.125 kg  1.100 kg
2,2L I4 nízký výkon (základní řady)  MTX75  2WD  4,7  4.425 kg  1.500 kg
2WD  4.525 kg  1.500 kg
4WD  4.525 kg  1.500 kg
2,2L I4 vysoký výkon (základní řady)  MT82  2WD  3,55  4.700 kg  1.500 kg
4WD  4.700 kg  1.500 kg
2,2l I4 vysoký výkon  MT82  2WD  3,55  6.000 kg  3.500 kg
4WD  6.000 kg  3.500 kg
6R80  2WD  3,73  6.000 kg  3.500 kg
4WD  6.000 kg  3.500 kg
3.2L I5  MT82  2WD  3,55  6.000 kg  3.500 kg
4WD  6.000 kg  3.500 kg
6R80  2WD  3,73  6.000 kg  3.500 kg
4WD  6.000 kg  3.500 kg
2,0l Panther B Diesel  10R80  2WD  3,31  6.000 kg  3.500 kg
4WD  6.000 kg  3.500 kg
2,0l Panther C Diesel  10R80  2WD  3,31  6.000 kg  3.500 kg
4WD  6.000 kg  3.500 kg

Nízká jízdní výška.Vysoká jízdní výška.
Zatížení tažného zařízení přívěsem
  POZOR:  Nepřekračujte maximální svislé zatížení na kouli tažného zařízení. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.


Jízda vpřed  Typ tažného zařízení  Minimální zatížení tažného zařízení přívěsem  Maximální zatížení tažného zařízení přívěsem 
Trhy GCC  Typ 3  10 % hmotnosti přívěsu  350 kg
Všechny ostatní trhy  Typ 1 (2WD LR)  6 % hmotnosti přívěsu  165 kg
Typ 2  225 kg