POZOR:  Vodou projíždějte pouze v nouzových případech a normálně tento způsob jízdy nepoužívejte.
  POZOR:  Pokud by se dostala voda do vzduchového filtru, mohlo by dojít k poškození motoru.

Poznámka:  Ve vozidlech s kabinou na podvozku a vozidlech s namontovanou konzolou od jiného dodavatele je třeba ověřit, zda montáž proběhla v souladu s pokyny k montáži nástaveb vozidel Ford. Tím zajistíte, že se odvětrávací hadice palivové nádrže a hnacího ústrojí nachází nad uvedenými čárami ponoru.
V nouzových situacích můžete vozidlem projíždět vodou o maximální hloubce uvedené na obrázcích, a to maximální rychlostí 7 km/h. Při jízdě tekoucí vodou dbejte zvýšené opatrnosti.
4x2
Missing Image
X600 mm (23,6 palce)
4x2 (vozidla se zvýšenou světlou výškou) a 4x4
Missing Image
Y800 mm (31,5 palce)
Pokud byste projížděli vodou, dodržujte nízkou rychlost a nezastavujte vozidlo. Po projetí vody, a jakmile je to z důvodu bezpečnosti možné, proveďte následující úkony:
  • Sešlápněte zlehka brzdový pedál a ověřte správnou funkci brzd.
  • Zkontrolujte plnou funkci houkačky.
  • Zkontrolujte plnou funkci světel vozidla.
  • Zkontrolujte sílu systému posilovače řízení.