Než vyjedete do terénu, ověřte si u místních správních orgánů, jaké terénní a rekreační oblasti jsou k tomu určeny. Také se ujistěte, že jste pochopili požadavky na registraci terénních vozidel pro oblast, ve které plánujete jezdit.
Než s vozidlem vyrazíte do terénu, je třeba provést základní kontrolu vozidla, aby bylo zajištěno, že je vozidlo v nejlepším stavu.
Základní techniky jízdy v terénu
 • Volant držte tak, abyste měli palce položené na vnější straně věnce volantu. Snížíte tak riziko úrazu v důsledku náhlých pohybů volantu, ke kterým dochází při jízdou nerovným terénem. Nedržte volant způsobem, kdy máte palce položené na vnitřní straně věnce volantu.
 • Při jízdě se dívejte dopředu a sledujte následující překážky, strukturu povrchu nebo barevné změny či jiné faktory, které mohou naznačovat změnu dostupné trakce, a odpovídajícím způsobem upravte rychlost a trasu vozidla.
 • Vždy pamatujte na světlou výšku vozidla a volte trasu, která minimalizuje riziko zachycení spodní strany vozidla na překážce.
 • Při překonávání překážek nízkou rychlostí pomáhá lehké sešlápnutí brzdového pedálu současně s plynovým pedálem zabránit škubání a umožní vám překonat překážku více kontrolovaným způsobem. Rovněž pomáhá použití režimu 4L.
Překonávání překážek
 • Než se pokusíte překonat jakoukoli překážku, zkontrolujte trasu za překážkou. Nejlepší je prozkoumat překážku po vystoupení z vozidla, abyste se dobře přesvědčili o vlastnostech terénu před a za překážkou.
 • Není-li možné vyhnout se velké překážce, jako je například balvan, zvolte trasu, při které bude balvan přímo pod pneumatikou a nikoli pod spodkem vozidla. Tím zabráníte poškození vozidla.
Jízda na svahu
  POZOR:  Při couvání ze svahu je třeba dbát při zatáčení té nejvyšší opatrnosti, aby se vozidlo nevymklo kontrole.

 • Svah vždy zdolávejte kolmo na vrstevnice, nikoli šikmo.
 • Pokud vozidlo není schopné kopec vyjet, NIKDY se nepokoušejte ve svahu otáčet. Vždy zařaďte nízký převod a pomalu ze svahu couvejte dolů.
 • Při sjíždění strmého svahu zařaďte nízký rychlostní stupeň a aktivujte kontrolu rychlosti systému prudkého klesání. Rychlost sjíždění ovládejte pomocí plynového a brzdového pedálu, jak je popsáno výše v této kapitole, s využitím kontroly rychlosti systému prudkého klesání. Kontrola rychlosti systému prudkého klesání funguje se zpátečkou (R) a měla by být v takové situaci použita.
Po vyjetí z terénu
Po jízdě v terénu je důležité provést kompletní kontrolu vozidla. Příklady kontrol:
 • Zkontrolujte kola a podvozek, kde se může nahromadit bláto a nečistoty způsobující vibrace vozidla při jízdě.
 • Ujistěte se, že mřížka a chladič nejsou zanesené nečistotami, které by mohly ovlivnit účinnost chlazení.
 • Ujistěte se, že jsou brzdy v pořádku a nejsou znečištěné blátem, kamením a nečistotami, které se mohou zachytit v okolí brzdového kotouče, opěrné desky a brzdového třmenu.
 • Zkontrolujte, zda je vzduchový filtr čistý a suchý.
 • Zkontrolujte, zda nejsou roztržené nebo proražené manžety kulových kloubů, poloos nebo převodu řízení.
 • Zkontrolujte výfukový systém, zda není poškozený nebo uvolněný.
 • Zkontrolujte upevnění na podvozku. Jsou-li některé prvky uvolněné nebo poškozené, utáhněte je nebo vyměňte a ujistěte se, že používáte správnou hodnotu utahovacího momentu.
 • Zkontrolujte kola, zda nejsou deformovaná, prasklá nebo jinak poškozená.
 • Odstraňte veškeré nečistoty ze součástí výfukového systému. Například trávu nebo seno.