Missing Image
Potřebujete-li zajistit odtah vozidla, obraťte se na profesionální odtahovou službu. Pokud jste členy programu silniční asistenční služby, obraťte se na poskytovatele silniční asistenční služby.
Doporučujeme používat pro odtah vašeho vozidla zvedací zařízení a vozíky nebo korbu. Neprovádějte odtah vozidla pomocí závěsných řemenů. Postup odtahu vozidel pomocí závěsných řemenů neschvalujeme. Je-li odtah vozidla prováděn nesprávným způsobem nebo za použití jakýchkoli jiných prostředků, může se vozidlo poškodit.
U vozidla s trvalým nebo vypínatelným pohonem všech kol je při odtahu třeba zvednout všechna kola (například umístit vozidlo pomocí zvedacího zařízení na tažný podvozek nebo korbu). Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k poškození převodovky, systému trvalého nebo vypínatelného pohonu všech kol nebo samotného vozidla.