Poznámka:  Výstražnou funkci směrových světel lze aktivovat bez ohledu na polohu zapalování nebo na to, zda je v zapalování zasunut klíček. V případě použití při vypnutém motoru však odebírá energii z akumulátoru. V důsledku toho nemusí být k dispozici dostatek energie k opětovnému spuštění motoru vozidla.
Missing Image  Spínač výstražné funkce směrových světel je umístěn na přístrojové desce. Výstražnou funkci směrových světel používejte tehdy, jestliže vaše vozidlo představuje nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu.
  • Po stisknutí ovládacího prvku výstražné funkce směrových světel začnou blikat všechny přední i zadní směrovky.
  • Opakovaným stisknutím tlačítka se funkce vypíná.