Levostranné řízení
Missing Image
ASkříňka před pojistkami.
BPojistková skříňka v motorovém prostoru
CPojistková skříňka v prostoru pro cestující
DPojistková skříňka s vysokým proudem.
Poznámka:  Pojistková skříňka prostoru pro cestující je u vozidel s pravostranným řízením na pravé straně.
Skříňka před pojistkami
Missing Image
Vozidlo je vybaveno skříňkou vysokokapacitních pojistek umístěnou v motorovém prostoru u kladné svorky akumulátoru. V této skříňce jsou umístěny vysokokapacitní pojistky. Výměnu těchto pojistek by měl provádět autorizovaný prodejce.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Missing Image
  POZOR:  Před manipulací s vysokokapacitními pojistkami vždy odpojte akumulátor.
  POZOR:  Před opětovným připojením akumulátoru nebo doplňováním provozních kapalin vždy nasaďte kryt rozvodné skříně napájení zpět na své místo. Omezíte tak riziko zranění elektrickým proudem.

Rozvodná skříňka autobaterie je vybavena vysokokapacitními pojistkami chránícími hlavní elektrické systémy vozidla před přetížením.
Po odpojení a opětovném připojení akumulátoru je nutné resetovat některé funkce.   Viz   Výměna 12V baterie
Kryt lze sejmout po nadzvednutí uvolňovací páky na zadní straně.
Vysokoproudá pojistková skříňka
Missing Image
Vozidlo je vybaveno skříňkou vysokokapacitních pojistek umístěnou v motorovém prostoru pod skříňkou pojistek v motorovém prostoru. V této skříňce jsou umístěny vysokokapacitní pojistky. Výměnu těchto pojistek by měl provádět autorizovaný prodejce.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Missing Image
Pojistková skříňka se nachází za krytem na vnější straně sloupku řízení.