Otevírání kapoty
Missing Image
  1. Zatáhněte za páčku odjišťování kapoty.
Missing Image
  1. Mírně nadzvedněte kapotu.
  1. U vozidel s levostranným řízením přesuňte zajištění doleva. U vozidel s pravostranným řízením přesuňte zajištění doprava.
  1. Otevřete kapotu.
Missing Image
  1. Podepření kapoty je zajištěno automaticky pomocí podpěry kapoty.
Zavírání kapoty
  1. Přivřete kapotu a nechte ji klesnout vlastní vahou.
  1. V případě potřeby zatlačte směrem dolů na přední okraj kapoty. Tím západku zcela zajistíte.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.