Systém správy akumulátoru
Systém správy akumulátoru sleduje stav akumulátoru a pomocí různých opatření prodlužuje jeho výdrž. Pokud zjistí příliš rychlé vybíjení akumulátoru, může dočasně z důvodu jeho ochrany deaktivovat určité elektrické funkce. Mezi takové elektrické funkce patří zadní odmrazování, vyhřívání/chlazení sedadel, ventilátor klimatizace, vyhřívání volantu, audiosystém a navigační systém. Na informačním displeji se může zobrazit zpráva upozorňující řidiče na aktivaci zákroků pro ochranu akumulátoru. Tyto zprávy pouze upozorňují na prováděné zákroky a neznamenají, že by došlo k nějakému problému s elektroinstalací nebo že by bylo nutné vyměnit akumulátor.
Montáž elektrického příslušenství
Poznámka:  Po nabití nebo výměně akumulátoru je vyžadováno resetování elektrického ovládání okna dveří řidiče.   Viz   Okna a zrcátka
Chcete-li zajistit správné fungování systému správy akumulátoru, veškerá elektrická zařízení připojovaná k vozidlu nepřipojujte ukostřením přímo k záporné svorce akumulátoru.
Připojení k záporné svorce akumulátoru může způsobit nepřesnosti měření stavu akumulátoru a potenciálně také způsobit nesprávnou funkci systému.
Pokud je třeba výměna akumulátoru, je nutné použít doporučený náhradní akumulátor, který vyhovuje požadavkům elektroinstalace vozidla.
Po výměně akumulátoru a v některých případech po dobití akumulátoru pomocí externí nabíječky vyžaduje systém správy akumulátoru ponechat vozidlo osm hodin v nečinnosti (vypnuté zapalování a zavřené dveře), aby se znovu naučil úroveň nabití nového akumulátoru.Předtím, než se systém správy akumulátoru znovu naučí úroveň nabití, může deaktivovat elektrické funkce dříve, než je to běžné (z důvodu ochrany akumulátoru).