POZOR:  Nevyhazujte palivo do domácího odpadu ani je nevylévejte do veřejné kanalizace. Využijte služeb oprávněného místa pro sběr a likvidaci odpadu.

Poznámka:  Doplňujte pouze palivo splňující specifikace Ford.   Viz   Kvalita paliva
Poznámka:  Čerpadlo v nádrži se po přibližně 40 sekundách automaticky vypne.
Missing Image
APřední strana vozidla.
Vyhledání položky:   Viz   Přehled součástí pod kapotou
  1. Vypněte zapalování.
  1. Připevněte potrubí jedním koncem k výpustní zátce. Druhý konec umístěte do vhodného kontejneru.
  1. Uvolněte výpustní zátku o přibližně 1,5 otočení.
  1. Zapnutím zapalování aktivujte čerpadlo v nádrži.
  1. Nechte vodu vytéct.
  1. Vypněte zapalování.
  1. Utahujte výpustní zátku, dokud neucítíte silný odpor.
  1. Sejměte potrubí z výpustní zátky.
  1. Nastartujte motor.
  1. Zkontrolujte těsnost.
Poznámka:  Kontrolka vody v palivu po nastartování motoru po přibližně 2 sekundách zhasne.