POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Když je zapnuté zapalování nebo když je motor v chodu, nedotýkejte se součástí systému elektronického zapalování. Systém pracuje s vysokým napětím. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Dávejte pozor, aby vám chladicí ventilátor motoru nezachytil prsty nebo některou součást oděvu.

Po provedení servisní prohlídky nezapomeňte víčko plnicího otvoru správně uzavřít.
Nechávejte své vozidlo pravidelně prohlédnout v servisu, což pomáhá udržovat jeho technický stav a cenu pro případný další prodej vozidla.Autorizované servisy jsou nejlépe kvalifikované pro řádné a odborné provedení servisních prací na vašem vozidle za použití široké řady vysoce specializovaných nástrojů.
Kromě provádění pravidelných servisních prohlídek doporučujeme, abyste prováděli následující kontroly.
Každý den zkontrolujte:
  • Vnější světla
  • Svítilny vnitřního osvětlení
  • Varovné kontrolky a indikátory
Kontrola při doplňování paliva
Každý měsíc zkontrolujte: