Missing Image
AVíko nádržky chladicí kapaliny motoru.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BVzduchový filtr
CMěrka motorového oleje 1  Viz   Měrka hladiny motorového oleje
DPlnicí hrdlo motorového oleje 1  Viz   Kontrola motorového oleje
EOdlučovač vody v palivovém filtru   Viz   Vypuštění odlučovače vody v palivovém filtru
FVíko nádržky brzdové a spojkové kapaliny.   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny
GRozvodná skříňka motoru   Viz   Pojistky
HAkumulátor.Viz   Dobíjení 12V baterie
IVíko nádržky kapaliny do ostřikovačů.   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
1 Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.