Používejte pouze žárovky správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek
Výměna žárovek světlometů
Poznámka:  Světla s diodami LED nelze opravovat. V případě poruchy se obraťte na autorizovaného prodejce.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Missing ImageSestava světlometu:
 • Žárovka přední parkovací svítilny.
 • Žárovka dálkového světlometu nebo žárovka světla pro denní svícení.
 • Žárovka tlumeného světla.
 • Žárovka směrového světla.
Výměna žárovky dálkového světla
Missing Image
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte žárovkou proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Novou žárovku namontujte v obráceném pořadí.
Výměna žárovky tlumeného světla
Missing Image
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Žárovkou otočte proti směru pohybu hodinových ručiček a vytáhněte ji ze sestavy světlometu.
 1. Uvolněte pružinovou pojistku a žárovku rovně vytáhněte ze sestavy světlometu.
Výměna žárovky přední parkovací svítilny
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
 1. Novou žárovku namontujte v obráceném pořadí.
Výměna žárovky směrového světla
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Novou žárovku namontujte v obráceném pořadí.
Boční směrové světlo
Missing Image
 1. Posuňte sklo dozadu a sejměte je.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Obrysové světlo a boční směrové světlo
Missing Image
ABoční směrové světlo
BPoziční světlo.
Poznámka:  Tato světla nelze opravit. V případě závady se obraťte na autorizovaného prodejce.
Přední mlhová světla
Poznámka:  Světla s diodami LED nelze opravovat. V případě poruchy se obraťte na autorizovaného prodejce.
Missing Image
 1. Vyšroubujte šrouby.
 1. Pro přístup k žárovce sáhněte za nárazník.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:  Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Zadní světla
Typ 1
Koncové světlo, brzdové světlo, světlo zpátečky, mlhovka a směrové světlo
Missing ImageMissing Image
ABrzdové a zadní světlo.
BZadní směrová svítilna.
CZpětný světlomet.
DZadní mlhovky.
 1. Uvolněte ručně ovládané zadní výklopné dveře zatažením za příslušnou kliku.
 1. Vyšroubujte šrouby.
 1. Opatrně demontujte svítilnu pomocí vhodného nástroje, například šroubováku.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Vyjměte žárovku.
Typ 2
Koncové světlo, brzdové světlo, zpětný světlomet a směrové světlo
Missing Image
AZadní směrová svítilna.
BBrzdové a zadní světlo.
CZpětný světlomet.
 1. Vyšroubujte šrouby.
 1. Vyjměte sklo světla.
 1. Vyjměte žárovku.
Osvětlení registrační značky
Typ 1
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu pomocí vhodného nástroje, například šroubováku.
 1. Otočte kryt proti směru hodinových ručiček do odjištěné polohy.
 1. Vyjměte žárovku.
Typ 2
Missing Image
 1. Vyšroubujte šrouby.
 1. Vyjměte sklo světla.
 1. Vyjměte žárovku.