POZOR:  Nevyhazujte palivo do domácího odpadu ani je nevylévejte do veřejné kanalizace. Využijte služeb oprávněného místa pro sběr a likvidaci odpadu.

Poznámka:  Doplňujte pouze palivo splňující specifikace Ford.   Viz   Kvalita paliva
Poznámka:  Čerpadlo v nádrži se vypne po přibližně 20 sekundách.
Missing Image
Vyhledání položky:   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
  1. Vypněte zapalování.
  1. Odpojte rychlospojku konektoru od odkalovacího kohoutu.
  1. K odkalovacímu kohoutu upevněte hadičku a její druhý konec vložte do vhodné nádoby.
  1. Čtyřikrát na dobu 20 sekund zapněte zapalování, abyste aktivovali čerpadlo v nádrži.
  1. Nechte vodu vytéct.
  1. Vypněte zapalování.
  1. Sejměte potrubí z výpustní zátky.
  1. Rychlospojku konektoru připojte zpět k odkalovacímu kohoutu.
  1. Spusťte motor.
  1. Zkontrolujte těsnost.
Poznámka:  Kontrolka vody v palivu zhasne po několika sekundách po spuštění motoru.