Poznámka:  Při čištění kožených přístrojových desek a kožených povrchů vnitřního obložení postupujte stejným způsobem jako při čištění kožených sedadel.
 V rámci pravidelného čištění otírejte povrch měkkým hadříkem navlhčeným v jemném roztoku vody s mýdlem.Osušte povrch čistým měkkým hadříkem.
Poznámka:  Veškeré čisticí prostředky a přípravky pro odstraňování skvrn zkoušejte na místech, která nejsou vidět.
Měli byste postupovat takto:
  • Odstraňte prach a volné nečistoty pomocí vysavače.
  • Veškerá politá místa a skvrny co nejdříve očistěte a ošetřete.
Při použití následujících produktů může dojít k poškození kůže:
  • Kondicionér kůže založený na oleji a petroleji nebo silikonu.
  • Domácí čisticí prostředky.
  • Alkoholové roztoky.
  • Ředidla a čisticí prostředky určené pro gumu, vinyl a plasty.